[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Mail-inställningar* Quoting Pelle Nilsson <pellenilsson@fastmail.fm> [27 Mar-02 23:23]:
> On Tue, Mar 26, 2002 at 05:51:33PM +0100, Stefan Alfredsson wrote:
> > Vad är det för fel på Date: headern?
> > 
> > Date: Tue, 26 Mar 2002 16:18:41 +0100
> 
> Jag visste inte att den headern fanns, men nu när jag tittar i min
> .muttrc (kopierad från /etc/Muttrc) upptäcker jag att "date" står med
> på ignore-raden, dvs den visas inte i Mutts standardinställningar av
> någon (i min mening) märklig anledning.

Jag har det också...

/etc/Muttrc:

ignore date delivered-to precedence errors-to in-reply-to user-agent

verkligen märkligt att date ignoreras som standard.
Tur att herr Guckes[1] tänkt på detta åt mig :)

~/.muttrc:

## Ignore everything but the really important lines:
   ignore *
# The most important lines:
unignore from: date: subject: to: cc: reply-to:

/Stefan

[1] http://www.math.fu-berlin.de/~guckes/mutt/setup.html
    Se även http://www.math.fu-berlin.de/~guckes/mutt/
    mutt-älskarnas mecka! :)


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: