[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Mail-inställningarOn Mon, Mar 25, 2002 at 10:08:18PM +0100, I wrote:

> 3. Kan man få mutt att visa vilken tid mailen är från? I nuläget visas
> bara datumet, inte tiden. Att ta bort "ignore received" från .muttrc
> är ingen bra lösning eftersom alldeles för mycket skräp skulle visas.

Detta löste sig visst automatiskt sen jag började använda fetchmail,
fetchmail lägger nämligen till en "Delivery-date"-rad i headern på
alla mail.

/Pelle


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: