[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Mail-inställningarHej listan!

Jag håller på med att lägga om mina mail-inställningar. Jag tänkte ha
ett upplägg med fetchmail (i DAEMON-läge), exim, och procmail (och
mutt som mail-klient). Fetchmail körs som rot från init.d. Jag har
skapat filen ~/.forward innehållande en enda rad:

|/usr/bin/procmail

Min ~/.procmail börjar så här:

MAILDIR=$HOME/Mail
DEFAULT=$MAILDIR/mbox
LOGFILE=$MAILDIR/from

:0:
* ^Subject.*\[netverk\]
ssu

och sedan följer en massa fler regler ("recipes") för olika
mailing-listor enligt samma mönster.

~/Mail/-katalogen existerar och är tom. .forward är world-readable.Nu till mina frågor...


1. Det fungerar inte.

Den felande länken verkar vara procmail, mailen laddas ner men landar
i /var/spool/mail/pelle istället för att sorteras upp under ~/Mail/.


2. Kan man ordna så att all mail man skickar arkiveras lokalt (jag
antar att det är exim som ska sköta det)?


3. Kan man få mutt att visa vilken tid mailen är från? I nuläget visas
bara datumet, inte tiden. Att ta bort "ignore received" från .muttrc
är ingen bra lösning eftersom alldeles för mycket skräp skulle visas.

/Pelle


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: