[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

CD av installerade paketHej!

Jag skulle vilja göra en cd av unstable med de paket som jag har
installerade. Är det någon som gjort något liknande?

Har tittat lite på debian-cd, men undrar om det finns något mindre
krångligt sätt.

-- 
Henrik


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: