[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Mail-inställningarOn Tue, Mar 26, 2002 at 05:51:33PM +0100, Stefan Alfredsson wrote:
> Vad är det för fel på Date: headern?
> 
> Date: Tue, 26 Mar 2002 16:18:41 +0100

Jag visste inte att den headern fanns, men nu när jag tittar i min
.muttrc (kopierad från /etc/Muttrc) upptäcker jag att "date" står med
på ignore-raden, dvs den visas inte i Mutts standardinställningar av
någon (i min mening) märklig anledning.

> > Detta löste sig visst automatiskt sen jag började använda fetchmail,
> > fetchmail lägger nämligen till en "Delivery-date"-rad i headern på
> > alla mail.
> 
> Som default? Jag kör fetchmail, men får inte denna header...

Jag får den på ALLA mina mail. Om den inte kommer från fetchmail så
kanske den kommer från procmail som jag började använda samtidigt. Hur
som helst ställer jag nu in Mutt på att visa Date: istället för
Delivery-date:.

/Pelle


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: