[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: woody cd-imagesOn Wed, Mar 27, 2002 at 11:17:34PM +0100, Hans-Olof Danielsson wrote:
> Hej!
> 
> Jag tänker ladda ner cd-images för woody. Men
> jag är osäker på vilka filer man behöver. På
> servern ligger bl a filerna:
> 
> md5susms
> woody-i386-1.raw
> woddy-i386-1.raw.list
> tom
> woody-i386-8.raw
> woddy-i386-8.raw.list
> 
> Att jag behöver ladda ner filerna med
> sufixet .raw förstår jag. Men behöver
> jag också filen md5susms och filerna
> med sufixet .raw.list? Om ja, hur skall
> dessa användas?
> 
> Hälsningar / Hans-Olof
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 
Du behöver inte *.list filerna, de innehåller endast
 en lista över filerna i *.raw filerna.

md5sum filerna behövs inte heller.

-- 
Hi! I`m a .signature virus! Copy me into your ~/.signature, please!


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: