[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Mail-inställningar* Quoting Pelle Nilsson <pellenilsson@fastmail.fm> [26 Mar-02 15:13]:
> > 3. Kan man få mutt att visa vilken tid mailen är från? I nuläget visas
> > bara datumet, inte tiden. Att ta bort "ignore received" från .muttrc
> > är ingen bra lösning eftersom alldeles för mycket skräp skulle visas.

Vad är det för fel på Date: headern?

Date: Tue, 26 Mar 2002 16:18:41 +0100

Eller vill du ha tiden i "indexet", där man ser listan på alla mail?

> Detta löste sig visst automatiskt sen jag började använda fetchmail,
> fetchmail lägger nämligen till en "Delivery-date"-rad i headern på
> alla mail.

Som default? Jag kör fetchmail, men får inte denna header...

[alfs@kossan]:~/Mail> grep -i delivery-date read-mail.*
read-mail.200104:Delivery-Date: Mon Apr  2 15:56:30 2001
read-mail.200112:Delivery-Date: Sun Nov 18 19:06:24 2001
read-mail.200202:Delivery-Date: Mon Feb 11 08:52:53 2002

antar det är sändaren som råkat sätta denna header på just dessa mail.

-- 
Stefan


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: