[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: nieuwe laptop, unstable, network gekkigheid, DHCP-clientOp 2014-10-15T23:13:49 UTC schreef Geert Stappers
<stappers@stappers.nl> in het bericht <Re: nieuwe laptop, unstable,
network gekkigheid, DHCP-client>, ID:
<[🔎] 20141015211349.GH1122@gpm.stappers.nl> het volgende. 
...
Dank.
...
> Met optie 121 wordt de static routes en de via-adressen doorgegeven.
> Daarom staat de DNS-server er drie keer in.
Ik schreef DNS-server, dat is fout, het moet VPN-server zijn.
...
> die
> > > > > dhcp-option=121,10.133.133.1/24,10.0.0.159,10.135.135.1/24,10.0.0.159,10.136.136.1/24,10.0.0.159
> maak daar eens
> dhcp-option=121,0.0.0.0/0,10.0.0.138,10.133.133.1/24,10.0.0.159,10.135.135.1/24,10.0.0.159,10.136.136.1/24,10.0.0.159
> van.  (voor toelichting heb ik nu geen tijd)

"jaap@jaap:~$ /usr/bin/sudo /sbin/ip -4 route show
[sudo] password for jaap: 
default via 10.0.0.138 dev eth0 
10.0.0.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 10.0.0.150 
10.133.133.0/24 via 10.0.0.159 dev eth0 
10.135.135.0/24 via 10.0.0.159 dev eth0 
10.136.136.0/24 via 10.0.0.159 dev eth0 
jaap@jaap:~$ router


BusyBox v1.22.1 (2014-06-02 20:24:40 PDT) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.

 _______           ________    __
 |    |.-----.-----.-----.| | | |.----.| |_
 |  -  || _ | -__|   || | | ||  _||  _|
 |_______||  __|_____|__|__||________||__| |____|
     |__| W I R E L E S S  F R E E D O M
 -----------------------------------------------------
 BARRIER BREAKER (Bleeding Edge, r40982)
 -----------------------------------------------------
 * 1/2 oz Galliano     Pour all ingredients into
 * 4 oz cold Coffee    an irish coffee mug filled
 * 1 1/2 oz Dark Rum    with crushed ice. Stir.
 * 2 tsp. Creme de Cacao
 -----------------------------------------------------
root@router:~# cat /etc/dnsmasq.conf
dhcp-option=121,0.0.0.0/0,10.0.0.138,10.133.133.1/24,10.0.0.159,10.135.135.1/24,10.0.0.159,10.136.136.1/24,10.0.0.159
..."

Daarom zou de dhclient van Jessie een uitdrukkelijke statische
default route moeten hebben, en die in Wheezy niet?

Ik zie trouwens zojuist een upgrade naar een nieuwe dhclient: 4.3-14.

Doeg,
Jaap.

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: