[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: nieuwe laptop, unstable, network gekkigheid, DHCP-clientOn Mon, Oct 13, 2014 at 02:36:14PM +0000, Jaap van Wingerde wrote:
> Op 2014-10-12T11:45:13 UTC schreef Geert Stappers
   <knip/>
> > 
> > Ik ben dan ook niet overtuigd dat er was mis is met de DHCP-client van
> > Jessie. Bij nieuwe informatie wil ik graag mijn standpunt aanpassen
> > en het verder onderzoeken.
> 
> OK, dan krijg je een volledig rapport.

Helemaal geweldig!
Het goede raport heb ik gelezen.
Dit bericht is een eigenlijk een ontvvangstbevestiging.
Verder op staan nog wel vragen, maar een inhoudelije reactie
zal pas later deze week zijn.


> 
> Op de router staat OpenWRT met OpenWrt Barrier Breaker r40982 / LuCI
> Trunk (svn-r10265). De DHCP-server is als volgt geconfigureerd.
> "root@router:~# /bin/cat /etc/config/dhcp
> 
> config dnsmasq
>     option localise_queries '1'
>     option local '/lan/'
>     option expandhosts '1'
>     option readethers '1'
>     option leasefile '/tmp/dhcp.leases'
>     option resolvfile '/tmp/resolv.conf.auto'
>     option logqueries '1'
>     list server '10.0.0.159'
>     list server '2a02:898:62:...:'
>     option authoritative '1'
>     option rebind_protection '0'
>     option domain 'custard.shrl.nl'
> 
> config dhcp 'lan'
>     option interface 'lan'
>     option start '1'
>     option limit '99'
>     option leasetime '30m'
>     list dhcp_option '6,10.0.0.159'
>     list dhcp_option '7,10.0.0.159'
>     list dhcp_option '42,10.0.0.159'

Die heb ik naast http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_Host_Configuration_Protocol#DHCP_options
gehouden en mis dan optie 3, "router"
Wat optie 42 is, is nog niet opgezocht.


>     option force '1'
> 
> config dhcp 'wan'
>     option interface 'wan'
>     option ignore '1'
> 
> config odhcpd 'odhcpd'
>     option maindhcp '0'
>     option leasefile '/tmp/hosts/odhcpd'
>     option leasetrigger '/usr/sbin/odhcpd-update'
> ...
> config host
>     option mac '00:0e:a6:88:e5:b2'
>     option ip '10.0.0.150'
>     option name 'jaap'
> ...
> root@router:~# /bin/cat /etc/dnsmasq.conf
> dhcp-option=121,10.133.133.1/24,10.0.0.159,10.135.135.1/24,10.0.0.159,10.136.136.1/24,10.0.0.159

Twee keer '10.0.0.159',
dhcp-option 121,
maar ik ken dnsmasq onder OpenWRT niet zo goed.
Wel had ik ook de ander DHCP-opties verwacht, zoals optie 6, DNS.

> ...
> root@router:~#"
> 
> De Wheezy-machine is als volgt geconfigureerd:
> "jaap@lia:~$ /usr/bin/sudo /bin/cat /etc/network/interfaces
> # This file describes the network interfaces available on your system
> # and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
> 
> # The loopback network interface
> auto lo
> iface lo inet loopback
> address 127.0.0.1
> netmask 255.0.0.0
> 
> # The primary network interface
> allow-hotplug eth0
> iface eth0 inet dhcp
> auto eth0
> jaap@lia:~$"
> 
> "jaap@jaap:~$ /usr/bin/sudo /bin/cat /etc/network/interfaces
> [sudo] password for jaap: 
> # This file describes the network interfaces available on your system
> # and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
> 
> # The loopback network interface
> auto lo
> iface lo inet loopback
> 
> # The primary network interface
> auto eth0
> allow-hotplug eth0
> iface eth0 inet dhcp
> 
> # This is an autoconfigured IPv6 interface
> iface eth0 inet6 auto
> jaap@jaap:~$"
> 
> Na opstarten geeft een Wheezy-computer de volgende route aan
> "jaap@lia:~$ /usr/bin/sudo /sbin/ip route show
> default via 10.0.0.138 dev eth0 
> 10.0.0.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 10.0.0.151 
> 10.133.133.0/24 via 10.0.0.159 dev eth0 
> 10.135.135.0/24 via 10.0.0.159 dev eth0 
> 10.136.136.0/24 via 10.0.0.159 dev eth0 
> jaap@lia:~$" 
> 
> Na opstarten geeft de Jessie-machine (jaap) de volgende route aan:
> "jaap@jaap:~$ /usr/bin/sudo /sbin/ip -4 route show
> [sudo] password for jaap: 
> 10.0.0.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 10.0.0.150 
> 10.133.133.0/24 via 10.0.0.159 dev eth0 
> 10.135.135.0/24 via 10.0.0.159 dev eth0 
> 10.136.136.0/24 via 10.0.0.159 dev eth0 
> jaap@jaap:~$"
> 
> Pas na het handmatig toevoegen van de default-route gaat de
> Jessie-computer zich gedragen:
> "jaap@jaap:~$ /usr/bin/sudo /sbin/ip route add default via 10.0.0.138 dev eth0
> jaap@jaap:~$ /usr/bin/sudo /sbin/ip -4 route show
> default via 10.0.0.138 dev eth0 
> 10.0.0.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 10.0.0.150 
> 10.133.133.0/24 via 10.0.0.159 dev eth0 
> 10.135.135.0/24 via 10.0.0.159 dev eth0 
> 10.136.136.0/24 via 10.0.0.159 dev eth0 
> jaap@jaap:~$"
> 
> Kortom, de computer met Debian testing (Jessie) pakt de default route
> niet op en de computers met Debian stable (Wheezy) wel. Dit wijst er op
> dat er iets mis is met de DHCP-client in Jessie.
> 

Op zijn minst dat het gedrag anders is.


Groeten
Geert Stappers
-- 
Leven en laten leven


Reply to: