[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: nieuwe laptop, unstable, network gekkigheid, DHCP-clientOp 2014-10-14T22:16:16 UTC schreef Geert Stappers
<stappers@stappers.nl> in het bericht <Re: nieuwe laptop, unstable,
network gekkigheid, DHCP-client>, ID:
<[🔎] 20141014201616.GS16168@gpm.stappers.nl> het volgende. 
... 
> > > Op de router staat OpenWRT met OpenWrt Barrier Breaker r40982 /
> > > LuCI Trunk (svn-r10265). De DHCP-server is als volgt
> > > geconfigureerd. "root@router:~# /bin/cat /etc/config/dhcp
> > > 
> > > config dnsmasq
...
> > >     list server '10.0.0.159'
> > >     list server '2a02:898:62:...:'
> > >     option authoritative '1'
> > >     option rebind_protection '0'
> > >     option domain 'custard.shrl.nl'
> > > 
> > > config dhcp 'lan'
> > >     option interface 'lan'
> > >     option start '1'
> > >     option limit '99'
> > >     option leasetime '30m'
> > >     list dhcp_option '6,10.0.0.159'
> > >     list dhcp_option '7,10.0.0.159'
> > >     list dhcp_option '42,10.0.0.159'
> > 
> > Die heb ik naast
> > http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_Host_Configuration_Protocol#DHCP_options
> > gehouden en mis dan optie 3, "router"
> 
> Dat is mijn inziens wat er misgaat, geen router gedefinieerd.
Volgens dhcpdump komt het routeradres toch wel door (zie hieronder).
...
> > 
> > 
> > >     option force '1'
> > > 
> > > config dhcp 'wan'
> > >     option interface 'wan'
> > >     option ignore '1'
> > > 
> > > config odhcpd 'odhcpd'
> > >     option maindhcp '0'
> > >     option leasefile '/tmp/hosts/odhcpd'
> > >     option leasetrigger '/usr/sbin/odhcpd-update'
> > > ...
> > > config host
> > >     option mac '00:0e:a6:88:e5:b2'
> > >     option ip '10.0.0.150'
> > >     option name 'jaap'
> > > ...
> 
> Bij deze host definitie zou misschien ook een router moeten staan.
> 
> 
> > > root@router:~# /bin/cat /etc/dnsmasq.conf
> > > dhcp-option=121,10.133.133.1/24,10.0.0.159,10.135.135.1/24,10.0.0.159,10.136.136.1/24,10.0.0.159
> > 
> > Twee keer '10.0.0.159',
> > dhcp-option 121,
> > maar ik ken dnsmasq onder OpenWRT niet zo goed.
Met optie 121 wordt de static routes en de via-adressen doorgegeven.
Daarom staat de DNS-server er drie keer in. 
> > Wel had ik ook de ander DHCP-opties verwacht, zoals optie 6, DNS.
...
Optie 6 (DNS) staat in /etc/config/dhcp (zie hier boven).
> Komt er op neer dat ik wat vreemd tegen de DHCP server configuratie
> aankijk, maar de klacht is de DHCP-client.

De router is via de webinterface geconfigureerd met OpenWRT LuCi.

...
> > > default via 10.0.0.138 dev eth0 
> 
> Dat is de regel die gemist wordt bij de Jessie client
...
> > > Kortom, de computer met Debian testing (Jessie) pakt de default
> > > route niet op en de computers met Debian stable (Wheezy) wel. Dit
> > > wijst er op dat er iets mis is met de DHCP-client in Jessie.
> > > 
> > 
> > Op zijn minst dat het gedrag anders is.
> 
> En met alleen van mij een "bij mij doet ie het gewoon" komen we ook
> niet verder. Andere klachten over de Jessie DHCP-client zijn hier,
> deze mailinglist, nog niet gemeld.
> 
> Verder denk ik dat het package 'dhcpdump' verdere informatie verschaft
> over de DHCP-server bij Jaap. Ik heb het package 'dhcpdump'
> ge-installeerd. Vervolgens als root `dhcpdump -i eth0` ( de min i,
> '-i', is van interface )
...
> Het zou fijn zijn als Jaap op zijn computers 10.0.0.151 en 10.0.0.150
> ook met dhcpdump metingen verricht en de meetresultaten met ons deelt.

"jaap@jaap:~$ sudo dhcpdump -i eth0
[sudo] password for jaap: 
 TIME: 2014-10-15 15:59:53.806
  IP: 10.0.0.150 (0:e:a6:88:e5:b2) > 10.0.0.138 (e8:94:f6:33:ad:de)
  OP: 1 (BOOTPREQUEST)
 HTYPE: 1 (Ethernet)
 HLEN: 6
 HOPS: 0
  XID: 0119b12d
 SECS: 0
 FLAGS: 0
CIADDR: 10.0.0.150
YIADDR: 0.0.0.0
SIADDR: 0.0.0.0
GIADDR: 0.0.0.0
CHADDR: 00:0e:a6:88:e5:b2:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00
 SNAME: .
 FNAME: .
OPTION: 53 ( 1) DHCP message type     3 (DHCPREQUEST)
OPTION: 12 ( 4) Host name         jaap
OPTION: 55 ( 14) Parameter Request List   1 (Subnet mask)
                       28 (Broadcast address)
                       2 (Time offset)
                       3 (Routers)
                       15 (Domainname)
                       6 (DNS server)
                      119 (Domain Search)
                       12 (Host name)
                       44 (NetBIOS name server)
                       47 (NetBIOS scope)
                       26 (Interface MTU)
                      121 (Classless Static Route)
                       42 (NTP servers)
                       33 (Static route)
                      
---------------------------------------------------------------------------

 TIME: 2014-10-15 15:59:53.807
  IP: 10.0.0.138 (e8:94:f6:33:ad:de) > 10.0.0.150 (0:e:a6:88:e5:b2)
  OP: 2 (BOOTPREPLY)
 HTYPE: 1
 (Ethernet) HLEN:
 6 HOPS:
 0 XID:
 0119b12d SECS:
 0 FLAGS: 0
CIADDR: 10.0.0.150
YIADDR: 10.0.0.150
SIADDR: 10.0.0.138
GIADDR: 0.0.0.0
CHADDR: 00:0e:a6:88:e5:b2:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00
 SNAME: .
 FNAME: .
OPTION: 53 ( 1) DHCP message type     5 (DHCPACK)
OPTION: 54 ( 4) Server identifier     10.0.0.138
OPTION: 51 ( 4) IP address leasetime   1800 (30m)
OPTION: 58 ( 4) T1            799 (13m19s)
OPTION: 59 ( 4) T2            1474 (24m34s)
OPTION:  1 ( 4) Subnet mask        255.255.255.0
OPTION: 28 ( 4) Broadcast address     10.0.0.255
OPTION:  3 ( 4) Routers          10.0.0.138
OPTION: 15 ( 15) Domainname        custard.shrl.nl
OPTION: 12 ( 4) Host name         jaap
OPTION: 42 ( 4) NTP servers        10.0.0.159
OPTION:  6 ( 4) DNS server        10.0.0.159
OPTION: 121 ( 24) Classless Static Route  180a85850a00009f ........
                      180a87870a00009f ........
                      180a88880a00009f ........         
---------------------------------------------------------------------------"
"OPTION:  3 ( 4) Routers          10.0.0.138": De gateway
wordt dus doorgegeven.

Leuk te zien hoe de routes efficiënt op hexadecimale wijze doorgeven
wordt.

Het IPv6 DNS-adres staat nergens. Het heeft dus geen zin via
DHCP-IPv4 een IPv6-adres door te geven.

"jaap@lia:~$ /usr/bin/sudo /usr/sbin/dhcpdump -i eth0
 TIME: 2014-10-15 18:17:04.238
  IP: 10.0.0.151 (18:a9:5:36:7a:cd) > 10.0.0.138 (e8:94:f6:33:ad:de)
  OP: 1 (BOOTPREQUEST)
 HTYPE: 1 (Ethernet)
 HLEN: 6
 HOPS: 0
  XID: 4cc69b76
 SECS: 0
 FLAGS: 0
CIADDR: 10.0.0.151
YIADDR: 0.0.0.0
SIADDR: 0.0.0.0
GIADDR: 0.0.0.0
CHADDR: 18:a9:05:36:7a:cd:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00
 SNAME: .
 FNAME: .
OPTION: 53 ( 1) DHCP message type     3 (DHCPREQUEST)
OPTION: 12 ( 3) Host name         lia
OPTION: 55 ( 13) Parameter Request List   1 (Subnet mask)
                       28 (Broadcast address)
                       2 (Time offset)
                       3 (Routers)
                       15 (Domainname)
                       6 (DNS server)
                      119 (Domain Search)
                       12 (Host name)
                       44 (NetBIOS name server)
                       47 (NetBIOS scope)
                       26 (Interface MTU)
                      121 (Classless Static Route)
                       42 (NTP servers)
                      
---------------------------------------------------------------------------

 TIME: 2014-10-15 18:17:04.239
  IP: 10.0.0.138 (e8:94:f6:33:ad:de) > 10.0.0.151 (18:a9:5:36:7a:cd)
  OP: 2 (BOOTPREPLY)
 HTYPE: 1 (Ethernet)
 HLEN: 6
 HOPS: 0
  XID: 4cc69b76
 SECS: 0
 FLAGS: 0
CIADDR: 10.0.0.151
YIADDR: 10.0.0.151
SIADDR: 10.0.0.138
GIADDR: 0.0.0.0
CHADDR: 18:a9:05:36:7a:cd:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00
 SNAME: .
 FNAME: .
OPTION: 53 ( 1) DHCP message type     5 (DHCPACK)
OPTION: 54 ( 4) Server identifier     10.0.0.138
OPTION: 51 ( 4) IP address leasetime   1800 (30m)
OPTION: 58 ( 4) T1            789 (13m9s)
OPTION: 59 ( 4) T2            1464 (24m24s)
OPTION:  1 ( 4) Subnet mask        255.255.255.0
OPTION: 28 ( 4) Broadcast address     10.0.0.255
OPTION:  3 ( 4) Routers          10.0.0.138
OPTION: 15 ( 15) Domainname        custard.shrl.nl
OPTION: 12 ( 3) Host name         lia
OPTION: 42 ( 4) NTP servers        10.0.0.159
OPTION:  6 ( 4) DNS server        10.0.0.159
OPTION: 121 ( 24) Classless Static Route  180a85850a00009f ........
                      180a87870a00009f ........
                      180a88880a00009f ........         
---------------------------------------------------------------------------"

Ik heb nog even "list dhcp_option '3,10.0.0.138'" in /etc/config/dhcp
gezet en de router en de Jessie-computer opnieuw opgestart. Helaas nog
steeds geen default route naar de router.

-- 

Jaap van Wingerde
e-mail: 1234567890@vanwingerde.nl

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: