[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: nieuwe laptop, unstable, network gekkigheid, DHCP-clientOp 2014-10-12T11:45:13 UTC schreef Geert Stappers
<stappers@stappers.nl> in het bericht <Re: nieuwe laptop, unstable,
network gekkigheid, DHCP-client>, ID:
<[🔎] 20141012094513.GG9398@gpm.stappers.nl> het volgende. 
 
> Dat krijg ik niet vertaalt naar iets wat met een kapotte DHCP-client
> te maken heeft. Maar ja, het is ook output van `ip route show` op een
> werkende configuratie.
> 
> In die output herken ik nog verdere configuratie die waarschijnlijk
> niet via DHCP gedaan zijn. Ik kan me dan ook voorstellen dat op de
> "werkende" configuratie de default route ook anders gezet is dan door
> DHCP.
> 
> Ik ben dan ook niet overtuigd dat er was mis is met de DHCP-client van
> Jessie. Bij nieuwe informatie wil ik graag mijn standpunt aanpassen
> en het verder onderzoeken.

OK, dan krijg je een volledig rapport.

Op de router staat OpenWRT met OpenWrt Barrier Breaker r40982 / LuCI
Trunk (svn-r10265). De DHCP-server is als volgt geconfigureerd.
"root@router:~# /bin/cat /etc/config/dhcp

config dnsmasq
    option localise_queries '1'
    option local '/lan/'
    option expandhosts '1'
    option readethers '1'
    option leasefile '/tmp/dhcp.leases'
    option resolvfile '/tmp/resolv.conf.auto'
    option logqueries '1'
    list server '10.0.0.159'
    list server '2a02:898:62:...:'
    option authoritative '1'
    option rebind_protection '0'
    option domain 'custard.shrl.nl'

config dhcp 'lan'
    option interface 'lan'
    option start '1'
    option limit '99'
    option leasetime '30m'
    list dhcp_option '6,10.0.0.159'
    list dhcp_option '7,10.0.0.159'
    list dhcp_option '42,10.0.0.159'
    option force '1'

config dhcp 'wan'
    option interface 'wan'
    option ignore '1'

config odhcpd 'odhcpd'
    option maindhcp '0'
    option leasefile '/tmp/hosts/odhcpd'
    option leasetrigger '/usr/sbin/odhcpd-update'
...
config host
    option mac '00:0e:a6:88:e5:b2'
    option ip '10.0.0.150'
    option name 'jaap'
...
root@router:~# /bin/cat /etc/dnsmasq.conf
dhcp-option=121,10.133.133.1/24,10.0.0.159,10.135.135.1/24,10.0.0.159,10.136.136.1/24,10.0.0.159
...
root@router:~#"

De Wheezy-machine is als volgt geconfigureerd:
"jaap@lia:~$ /usr/bin/sudo /bin/cat /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
address 127.0.0.1
netmask 255.0.0.0

# The primary network interface
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet dhcp
auto eth0
jaap@lia:~$"

"jaap@jaap:~$ /usr/bin/sudo /bin/cat /etc/network/interfaces
[sudo] password for jaap: 
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto eth0
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet dhcp

# This is an autoconfigured IPv6 interface
iface eth0 inet6 auto
jaap@jaap:~$"

Na opstarten geeft een Wheezy-computer de volgende route aan
"jaap@lia:~$ /usr/bin/sudo /sbin/ip route show
default via 10.0.0.138 dev eth0 
10.0.0.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 10.0.0.151 
10.133.133.0/24 via 10.0.0.159 dev eth0 
10.135.135.0/24 via 10.0.0.159 dev eth0 
10.136.136.0/24 via 10.0.0.159 dev eth0 
jaap@lia:~$" 

Na opstarten geeft de Jessie-machine (jaap) de volgende route aan:
"jaap@jaap:~$ /usr/bin/sudo /sbin/ip -4 route show
[sudo] password for jaap: 
10.0.0.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 10.0.0.150 
10.133.133.0/24 via 10.0.0.159 dev eth0 
10.135.135.0/24 via 10.0.0.159 dev eth0 
10.136.136.0/24 via 10.0.0.159 dev eth0 
jaap@jaap:~$"

Pas na het handmatig toevoegen van de default-route gaat de
Jessie-computer zich gedragen:
"jaap@jaap:~$ /usr/bin/sudo /sbin/ip route add default via 10.0.0.138
dev eth0
jaap@jaap:~$ /usr/bin/sudo /sbin/ip -4 route show
default via 10.0.0.138 dev eth0 
10.0.0.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 10.0.0.150 
10.133.133.0/24 via 10.0.0.159 dev eth0 
10.135.135.0/24 via 10.0.0.159 dev eth0 
10.136.136.0/24 via 10.0.0.159 dev eth0 
jaap@jaap:~$"

Kortom, de computer met Debian testing (Jessie) pakt de default route
niet op en de computers met Debian stable (Wheezy) wel. Dit wijst er op
dat er iets mis is met de DHCP-client in Jessie.

-- 
Jaap van Wingerde
e-mail: 1234567890@vanwingerde.nl

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: