[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: nieuwe laptop, unstable, network gekkigheidOp 2014-10-10T17:33:35 UTC schreef Geert Stappers
<stappers@stappers.nl> in het bericht <Re: Fwd: Re: nieuwe laptop,
unstable, network gekkigheid>, ID:
<[🔎] 20141010153335.GE9398@gpm.stappers.nl> het volgende. 

> On Fri, Oct 10, 2014 at 02:47:18PM +0200, Jaap van Wingerde wrote:
> > Ik heb Jessie == testing draaien op een computer. Deze neemt om een
> > of andere reden de default route niet over van de DHCP-server. Dit
> > los ik op door "sudo ip route add default via 10.0.0.138' oid te
> > doen.
...
> > Er zal dus wel wat mis zijn met de DHCP-client van Jessie.
> 
> En zou je dat willen onderbouwen?

De andere computers in het network met Squeeze == stable op
staat, hebben wel keurig een default route:

"jaap@custard:~$ sudo /sbin/ip route show
[sudo] password for jaap: 
default via 10.0.0.138 dev eth0 
10.0.0.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 10.0.0.159 
10.133.133.1 dev tun1 proto kernel scope link src 10.133.133.2 
10.135.135.1 dev tun3 proto kernel scope link src 10.135.135.2 
10.136.136.2 dev tun4 proto kernel scope link src 10.136.136.1 
jaap@custard:~$"


-- 

Jaap van Wingerde
e-mail: 1234567890@vanwingerde.nl

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: