[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: nieuwe laptop, unstable, network gekkigheid, DHCP-clientOn Mon, Oct 13, 2014 at 07:20:26PM +0200, Geert Stappers wrote:
> On Mon, Oct 13, 2014 at 02:36:14PM +0000, Jaap van Wingerde wrote:
> > Op 2014-10-12T11:45:13 UTC schreef Geert Stappers
>    <knip/>
> > > 
> > > Ik ben dan ook niet overtuigd dat er was mis is met de DHCP-client van
> > > Jessie. Bij nieuwe informatie wil ik graag mijn standpunt aanpassen
> > > en het verder onderzoeken.
> > 
> > OK, dan krijg je een volledig rapport.
> 
> Helemaal geweldig!
> Het goede raport heb ik gelezen.
> Dit bericht is een eigenlijk een ontvvangstbevestiging.
> Verder op staan nog wel vragen, maar een inhoudelije reactie
> zal pas later deze week zijn.

Zie hier ...


> > Op de router staat OpenWRT met OpenWrt Barrier Breaker r40982 / LuCI
> > Trunk (svn-r10265). De DHCP-server is als volgt geconfigureerd.
> > "root@router:~# /bin/cat /etc/config/dhcp
> > 
> > config dnsmasq
> >     option localise_queries '1'
> >     option local '/lan/'
> >     option expandhosts '1'
> >     option readethers '1'
> >     option leasefile '/tmp/dhcp.leases'
> >     option resolvfile '/tmp/resolv.conf.auto'
> >     option logqueries '1'
> >     list server '10.0.0.159'
> >     list server '2a02:898:62:...:'
> >     option authoritative '1'
> >     option rebind_protection '0'
> >     option domain 'custard.shrl.nl'
> > 
> > config dhcp 'lan'
> >     option interface 'lan'
> >     option start '1'
> >     option limit '99'
> >     option leasetime '30m'
> >     list dhcp_option '6,10.0.0.159'
> >     list dhcp_option '7,10.0.0.159'
> >     list dhcp_option '42,10.0.0.159'
> 
> Die heb ik naast http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_Host_Configuration_Protocol#DHCP_options
> gehouden en mis dan optie 3, "router"

Dat is mijn inziens wat er misgaat, geen router gedefinieerd.


> Wat optie 42 is, is nog niet opgezocht.

Volgens http://tools.ietf.org/html/rfc2132 DHCP-options RFC
is optie 42 voor NTP, Network Time Protocol.

> 
> 
> >     option force '1'
> > 
> > config dhcp 'wan'
> >     option interface 'wan'
> >     option ignore '1'
> > 
> > config odhcpd 'odhcpd'
> >     option maindhcp '0'
> >     option leasefile '/tmp/hosts/odhcpd'
> >     option leasetrigger '/usr/sbin/odhcpd-update'
> > ...
> > config host
> >     option mac '00:0e:a6:88:e5:b2'
> >     option ip '10.0.0.150'
> >     option name 'jaap'
> > ...

Bij deze host definitie zou misschien ook een router moeten staan.


> > root@router:~# /bin/cat /etc/dnsmasq.conf
> > dhcp-option=121,10.133.133.1/24,10.0.0.159,10.135.135.1/24,10.0.0.159,10.136.136.1/24,10.0.0.159
> 
> Twee keer '10.0.0.159',
> dhcp-option 121,
> maar ik ken dnsmasq onder OpenWRT niet zo goed.
> Wel had ik ook de ander DHCP-opties verwacht, zoals optie 6, DNS.

Komt er op neer dat ik wat vreemd tegen de DHCP server configuratie aankijk,
maar de klacht is de DHCP-client.


> > ...
> > root@router:~#"
> > 
> > De Wheezy-machine is als volgt geconfigureerd:
> > "jaap@lia:~$ /usr/bin/sudo /bin/cat /etc/network/interfaces
> > # This file describes the network interfaces available on your system
> > # and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
> > 
> > # The loopback network interface
> > auto lo
> > iface lo inet loopback
> > address 127.0.0.1
> > netmask 255.0.0.0
> > 
> > # The primary network interface
> > allow-hotplug eth0
> > iface eth0 inet dhcp
> > auto eth0
> > jaap@lia:~$"
> > 
> > "jaap@jaap:~$ /usr/bin/sudo /bin/cat /etc/network/interfaces
> > [sudo] password for jaap: 
> > # This file describes the network interfaces available on your system
> > # and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
> > 
> > # The loopback network interface
> > auto lo
> > iface lo inet loopback
> > 
> > # The primary network interface
> > auto eth0
> > allow-hotplug eth0
> > iface eth0 inet dhcp
> > 
> > # This is an autoconfigured IPv6 interface
> > iface eth0 inet6 auto
> > jaap@jaap:~$"
> > 
> > Na opstarten geeft een Wheezy-computer de volgende route aan
> > "jaap@lia:~$ /usr/bin/sudo /sbin/ip route show
> > default via 10.0.0.138 dev eth0 

Dat is de regel die gemist wordt bij de Jessie client


> > 10.0.0.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 10.0.0.151 
> > 10.133.133.0/24 via 10.0.0.159 dev eth0 
> > 10.135.135.0/24 via 10.0.0.159 dev eth0 
> > 10.136.136.0/24 via 10.0.0.159 dev eth0 
> > jaap@lia:~$" 
> > 
> > Na opstarten geeft de Jessie-machine (jaap) de volgende route aan:
> > "jaap@jaap:~$ /usr/bin/sudo /sbin/ip -4 route show
> > [sudo] password for jaap: 
> > 10.0.0.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 10.0.0.150 
> > 10.133.133.0/24 via 10.0.0.159 dev eth0 
> > 10.135.135.0/24 via 10.0.0.159 dev eth0 
> > 10.136.136.0/24 via 10.0.0.159 dev eth0 
> > jaap@jaap:~$"
> > 
> > Pas na het handmatig toevoegen van de default-route gaat de
> > Jessie-computer zich gedragen:
> > "jaap@jaap:~$ /usr/bin/sudo /sbin/ip route add default via 10.0.0.138 dev eth0
> > jaap@jaap:~$ /usr/bin/sudo /sbin/ip -4 route show
> > default via 10.0.0.138 dev eth0 
> > 10.0.0.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 10.0.0.150 
> > 10.133.133.0/24 via 10.0.0.159 dev eth0 
> > 10.135.135.0/24 via 10.0.0.159 dev eth0 
> > 10.136.136.0/24 via 10.0.0.159 dev eth0 
> > jaap@jaap:~$"
> > 
> > Kortom, de computer met Debian testing (Jessie) pakt de default route
> > niet op en de computers met Debian stable (Wheezy) wel. Dit wijst er op
> > dat er iets mis is met de DHCP-client in Jessie.
> > 
> 
> Op zijn minst dat het gedrag anders is.

En met alleen van mij een "bij mij doet ie het gewoon" komen we ook niet verder.
Andere klachten over de Jessie DHCP-client zijn hier, deze mailinglist, nog
niet gemeld.

Verder denk ik dat het package 'dhcpdump' verdere informatie verschaft
over de DHCP-server bij Jaap. Ik heb het package 'dhcpdump' ge-installeerd.
Vervolgens als root `dhcpdump -i eth0` ( de min i, '-i', is van interface )

Dit is wat bij mijn werkende DHCP configuratie voorbij komt:

 TIME: 2014-10-14 21:59:50.346
  IP: 172.24.0.9 (0:b0:d0:ed:73:57) > 172.24.0.54 (4:7d:7b:d4:3d:68)
  OP: 2 (BOOTPREPLY)
 HTYPE: 1 (Ethernet)
 HLEN: 6
 HOPS: 0
  XID: 33b75a56
 SECS: 0
 FLAGS: 0
CIADDR: 0.0.0.0
YIADDR: 172.24.0.54
SIADDR: 172.24.0.49
GIADDR: 0.0.0.0
CHADDR: 04:7d:7b:d4:3d:68:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00
 SNAME: .
 FNAME: pxelinux.0.
OPTION: 53 ( 1) DHCP message type     5 (DHCPACK)
OPTION: 54 ( 4) Server identifier     172.24.0.9
OPTION: 51 ( 4) IP address leasetime   60000 (16h40m)
OPTION:  1 ( 4) Subnet mask        255.255.255.192
OPTION:  3 ( 4) Routers          172.24.0.1
OPTION: 15 ( 15) Domainname        gpm.stappers.nl
OPTION:  6 ( 4) DNS server        172.24.0.10
OPTION: 119 ( 17) Domain Search       0367706d08737461 .gpm.sta
					  7070657273026e6c ppers.nl
					  00        .Het zou fijn zijn als Jaap op zijn computers 10.0.0.151 en 10.0.0.150
ook met dhcpdump metingen verricht en de meetresultaten met ons deelt.


Groeten
Geert Stappers
-- 
Leven en laten leven


Reply to: