[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Foto's gecomprimeerd mailenOn 06/09/14 14:40, Jan-Rens Reitsma wrote:
> On 09/05/2014 03:44 PM, Paul van der Vlis wrote:
>> op 05-09-14 13:01, Jan-Rens Reitsma schreef:
>>>
>>> Als ze niet tegen een limiet aanlopen, wat is het probleem dan?
>>
>> Als de verzender op "verzenden" drukt duurt, het lang zo'n mail te
>> versturen. En als de ontvanger op de mail klikt, duurt het lang voordat
>> hij getoond wordt.
> 
> Aha! Is DAT het probleem? Ik betwijfel of daar gemakkelijk iets aan te doen
> valt. Maar ik verwacht niet dat het versturen van de foto's veel sneller zal
> gaan als je de foto's verder comprimeert. Tussen de mail client (MUA) van je
> klant en de MUA van de ontvanger zitten minstens twee MTA's en waarschijnlijk
> nog een MSA en .... Ik heb er geen flauw idee van waardoor de grootste
> vertraging tijdens de verzending veroorzaakt wordt. Dat zou in sommige gevallen
> bepaald kunnen worden door de configuratie van een schakel in de keten.

De complete set van MUA's, MTA'a en MSA's heeft inderdaad invloed op de tijd
tussen het drukken op verzenden en het verschijnen van de mail bij de ontvanger.

Als ik het goed begrepen heb is dat hier echter niet het probleem waar het om
gaat. Het gaat hier om twee tijden: De tijd tussen het drukken op verzenden en
het moment dat de MUA van de zender klaar is met zenden, en tijd tussen het
selecteren van de mail door de ontvanger en het moment dat diens MUA klaar is
met renderen.

-- 
Matijs

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: