[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: GPG probleem reproducerenOp 2014-02-15 om 20:26 schreef Paul van der Vlis:
> Op 15-02-14 16:56, Geert Stappers schreef:
> > Op 2014-02-15 om 14:30 schreef Wouter Verhelst:
> >>
> >> Ik heb het net proberen te reproduceren, maar op mijn versie van gpg is
> >> er geen probleem. Welke versie gebruik jij?
> > 
> > Mij lukt het ook _niet_ om het na te doen.
> > 
> > Wat ik deed om het probleem te reproduceren.
> > Vooral informatie van https://tails.boum.org/download/index.en.html
> >
> >  gpg --version
> >  # gpg (GnuPG) 1.4.12
> >  # Copyright (C) 2012 Free Software Foundation, Inc.
> >  # License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
> >  # This is free software: you are free to change and redistribute it.
> >  # There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
> >  # 
> >  # Home: ~/.gnupg
> >  # Supported algorithms:
> >  # Pubkey: RSA, RSA-E, RSA-S, ELG-E, DSA
> >  # Cipher: 3DES, CAST5, BLOWFISH, AES, AES192, AES256, TWOFISH, CAMELLIA128, 
> >  #     CAMELLIA192, CAMELLIA256
> >  # Hash: MD5, SHA1, RIPEMD160, SHA256, SHA384, SHA512, SHA224
> >  # Compression: Uncompressed, ZIP, ZLIB, BZIP2
> >  echo $LANG
> >  # en_US
> >  #
> >  mkdir reproduce
> >  cd reproduce
> >  #
> >  wget http://dl.amnesia.boum.org/tails/stable/tails-i386-0.22.1/tails-i386-0.22.1.iso
> >  # download progress
> >  wget http://dl.amnesia.boum.org/tails/stable/tails-i386-0.22.1/tails-i386-0.22.1.iso.sig
> >  wget https://tails.boum.org/tails-signing.key
> >  cat tails-signing.key | gpg --keyid-format long --import
> 
> Ik heb het volgens mij net zo gedaan als jij, behalve dan dat ik op
> links heb geklikt in plaats van wget te gebruiken.
> 
> >  gpg --list-sigs 1202821CBE2CD9C1
> >  # gezien dat er meerdere signatures op staan
> >  gpg --keyid-format long --verify tails-i386-0.22.1.iso.sig tails-i386-0.22.1.iso 
> >  LANG=nl_NL.UTF-8 gpg --keyid-format long --verify tails-i386-0.22.1.iso.sig tails-i386-0.22.1.iso 
> > 
> > 
> > Resultaat: beide goed. Nederlands wat vreemde dubbele quotes
> > -------
> > stappers@ganesha:~/reproduce
> > $ gpg --keyid-format long --verify tails-i386-0.22.1.iso.sig tails-i386-0.22.1.iso 
> > gpg: Signature made Sun 02 Feb 2014 12:00:06 PM CET
> > gpg:        using RSA key 1202821CBE2CD9C1
> > gpg: Good signature from "Tails developers (signing key) <tails@boum.org>"
> > gpg:         aka "T(A)ILS developers (signing key) <amnesia@boum.org>"
> > gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
> > gpg:     There is no indication that the signature belongs to the owner.
> > Primary key fingerprint: 0D24 B36A A9A2 A651 7878 7645 1202 821C BE2C D9C1
> > stappers@ganesha:~/reproduce
> > $ LANG=nl_NL.UTF-8 gpg --keyid-format long --verify tails-i386-0.22.1.iso.sig tails-i386-0.22.1.iso 
> > gpg: Ondertekening gemaakt zo 02 feb 2014 12:00:06 CET
> > gpg:        RSA sleutel gebruikt 1202821CBE2CD9C1
> > gpg: Goede ondertekening van â??Tails developers (signing key) <tails@boum.org>â??
> > gpg:         ook bekend als â??T(A)ILS developers (signing key) <amnesia@boum.org>â??
> > gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
> > gpg:     There is no indication that the signature belongs to the owner.
> > Vingerafdruk van de primaire sleutel: 0D24 B36A A9A2 A651 7878 7645 1202 821C BE2C D9C1
> > stappers@ganesha:~/reproduce
> > -------
> 
> Vreemd dat het bij jou wel goed (of in elk geval beter) gaat.
> 
> Ik test dit in opdracht van een klant waar het ook fout gaat, dus ik ben
> niet de enige waar het mis gaat.
> 
> Ik zal het nogmaals testen op een schone machine, deze is niet meer zo
> "vers".

Wat is default locale van het systeem / de systemen waar het mis gaat?

Eerder de thread zijn er wat locales genoemd.
Echter nog niet expliciet genoemd welke het is.


Groeten
Geert Stappers
-- 
Leven en laten leven


Reply to: