[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: GPG probleemOn 15-02-14 01:08, Geert Stappers wrote:
> Op 2014-02-15 om 00:03 schreef Jelmer Vernooij:
>> On Sat, Feb 15, 2014 at 12:57:57AM +0100, Paul van der Vlis wrote:
>>> Hallo,
>>>
>>> Ik kom een raar probleem tegen bij het checken van een signature met
>>> GPG. In het Engels is de sig goed, maar in het Nederlands fout:
>>>
>>> ---------
>>> server2:/home/paul/Downloads# gpg --keyid-format long --verify
>>> tails-i386-0.22.1.iso.sig tails-i386-0.22.1.iso
>>> gpg: Ondertekening gemaakt zo 02 feb 2014 12:00:06 CET
>>> gpg:        RSA sleutel gebruikt 1202821CBE2CD9C1
>>> gpg: Slechte ondertekening van ???Tails developers (signing key)
>>> <tails@boum.org>???
>>> server2:/home/paul/Downloads# LANG=C gpg --keyid-format long --verify
>>> tails-i386-0.22.1.iso.sig tails-i386-0.22.1.iso
>>> gpg: Signature made Sun Feb 2 12:00:06 2014 CET
>>> gpg:        using RSA key 1202821CBE2CD9C1
>>> gpg: Good signature from "Tails developers (signing key) <tails@boum.org>"
>>> gpg:         aka "T(A)ILS developers (signing key)
>>> <amnesia@boum.org>"
>>> gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
>>> gpg:     There is no indication that the signature belongs to the
>>> owner.
>>> Primary key fingerprint: 0D24 B36A A9A2 A651 7878 7645 1202 821C BE2C D9C1
>>> --------
>>>
>>> Heeft iemand hier een idee wat er mis is? Is dit een blunder in de
>>> vertaling of zo?
>> Hmm, dat is inderdaad raar. Wat is je default locale? nl_NL.UTF-8?
>> Misschien gerelateerd aan character sets? Krijg je die melding ook met
>> en_US.UTF-8?
> 
> Ik vind het ook vreemd. Om het reproduceren:
> Waar komen tails-i386-0.22.1.iso.sig tails-i386-0.22.1.iso vandaan?

Inderdaad, reproduceren zou fijn zijn. Maar wat mij nog meer opvalt is
dat de eerste boodschap al te vroeg afgebroken wordt. Dus net als Jelmer
denk ik meer een locale probleem (misschien werkt het wel als je
nl_NL.iso-8859-1 gebruikt ipv nl_NL.UTF-8) Misschien wel in de vertaling...

Paul


Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: