[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: GPG probleemOp 2014-02-15 om 00:03 schreef Jelmer Vernooij:
> On Sat, Feb 15, 2014 at 12:57:57AM +0100, Paul van der Vlis wrote:
> > Hallo,
> > 
> > Ik kom een raar probleem tegen bij het checken van een signature met
> > GPG. In het Engels is de sig goed, maar in het Nederlands fout:
> > 
> > ---------
> > server2:/home/paul/Downloads# gpg --keyid-format long --verify
> > tails-i386-0.22.1.iso.sig tails-i386-0.22.1.iso
> > gpg: Ondertekening gemaakt zo 02 feb 2014 12:00:06 CET
> > gpg:        RSA sleutel gebruikt 1202821CBE2CD9C1
> > gpg: Slechte ondertekening van ???Tails developers (signing key)
> > <tails@boum.org>???
> > server2:/home/paul/Downloads# LANG=C gpg --keyid-format long --verify
> > tails-i386-0.22.1.iso.sig tails-i386-0.22.1.iso
> > gpg: Signature made Sun Feb 2 12:00:06 2014 CET
> > gpg:        using RSA key 1202821CBE2CD9C1
> > gpg: Good signature from "Tails developers (signing key) <tails@boum.org>"
> > gpg:         aka "T(A)ILS developers (signing key)
> > <amnesia@boum.org>"
> > gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
> > gpg:     There is no indication that the signature belongs to the
> > owner.
> > Primary key fingerprint: 0D24 B36A A9A2 A651 7878 7645 1202 821C BE2C D9C1
> > --------
> > 
> > Heeft iemand hier een idee wat er mis is? Is dit een blunder in de
> > vertaling of zo?
> Hmm, dat is inderdaad raar. Wat is je default locale? nl_NL.UTF-8?
> Misschien gerelateerd aan character sets? Krijg je die melding ook met
> en_US.UTF-8?
> 

Ik vind het ook vreemd. Om het reproduceren:
 Waar komen tails-i386-0.22.1.iso.sig tails-i386-0.22.1.iso vandaan?


Groeten
Geert Stappers
-- 
Leven en laten leven


Reply to: