[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: GPG probleemOn Sat, Feb 15, 2014 at 12:57:57AM +0100, Paul van der Vlis wrote:
> Hallo,
> 
> Ik kom een raar probleem tegen bij het checken van een signature met
> GPG. In het Engels is de sig goed, maar in het Nederlands fout:
> 
> ---------
> server2:/home/paul/Downloads# gpg --keyid-format long --verify
> tails-i386-0.22.1.iso.sig tails-i386-0.22.1.iso
> gpg: Ondertekening gemaakt zo 02 feb 2014 12:00:06 CET
> gpg:        RSA sleutel gebruikt 1202821CBE2CD9C1
> gpg: Slechte ondertekening van “Tails developers (signing key)
> <tails@boum.org>”
> server2:/home/paul/Downloads# LANG=C gpg --keyid-format long --verify
> tails-i386-0.22.1.iso.sig tails-i386-0.22.1.iso
> gpg: Signature made Sun Feb 2 12:00:06 2014 CET
> gpg:        using RSA key 1202821CBE2CD9C1
> gpg: Good signature from "Tails developers (signing key) <tails@boum.org>"
> gpg:         aka "T(A)ILS developers (signing key)
> <amnesia@boum.org>"
> gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
> gpg:     There is no indication that the signature belongs to the
> owner.
> Primary key fingerprint: 0D24 B36A A9A2 A651 7878 7645 1202 821C BE2C D9C1
> --------
> 
> Heeft iemand hier een idee wat er mis is? Is dit een blunder in de
> vertaling of zo?
Hmm, dat is inderdaad raar. Wat is je default locale? nl_NL.UTF-8?
Misschien gerelateerd aan character sets? Krijg je die melding ook met
en_US.UTF-8?

Jelmer

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: