[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

GPG probleemHallo,

Ik kom een raar probleem tegen bij het checken van een signature met
GPG. In het Engels is de sig goed, maar in het Nederlands fout:

---------
server2:/home/paul/Downloads# gpg --keyid-format long --verify
tails-i386-0.22.1.iso.sig tails-i386-0.22.1.iso
gpg: Ondertekening gemaakt zo 02 feb 2014 12:00:06 CET
gpg:        RSA sleutel gebruikt 1202821CBE2CD9C1
gpg: Slechte ondertekening van “Tails developers (signing key)
<tails@boum.org>”
server2:/home/paul/Downloads# LANG=C gpg --keyid-format long --verify
tails-i386-0.22.1.iso.sig tails-i386-0.22.1.iso
gpg: Signature made Sun Feb 2 12:00:06 2014 CET
gpg:        using RSA key 1202821CBE2CD9C1
gpg: Good signature from "Tails developers (signing key) <tails@boum.org>"
gpg:         aka "T(A)ILS developers (signing key)
<amnesia@boum.org>"
gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
gpg:     There is no indication that the signature belongs to the
owner.
Primary key fingerprint: 0D24 B36A A9A2 A651 7878 7645 1202 821C BE2C D9C1
--------

Heeft iemand hier een idee wat er mis is? Is dit een blunder in de
vertaling of zo?

Groet,
Paul.-- 
Paul van der Vlis Linux systeembeheer, Groningen
http://www.vandervlis.nl


Reply to: