[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: GPG probleemOn 15-02-14 11:51, Paul van der Vlis wrote:
> Op 15-02-14 07:47, Paul Gevers schreef:
>> On 15-02-14 01:08, Geert Stappers wrote:
>>> Op 2014-02-15 om 00:03 schreef Jelmer Vernooij:
>>>> On Sat, Feb 15, 2014 at 12:57:57AM +0100, Paul van der Vlis wrote:
>>>>> Hallo,
>>>>>
>>>>> Ik kom een raar probleem tegen bij het checken van een signature met
>>>>> GPG. In het Engels is de sig goed, maar in het Nederlands fout:
>>>>>
>>>>> ---------
>>>>> server2:/home/paul/Downloads# gpg --keyid-format long --verify
>>>>> tails-i386-0.22.1.iso.sig tails-i386-0.22.1.iso
>>>>> gpg: Ondertekening gemaakt zo 02 feb 2014 12:00:06 CET
>>>>> gpg:        RSA sleutel gebruikt 1202821CBE2CD9C1
>>>>> gpg: Slechte ondertekening van ???Tails developers (signing key)
>>>>> <tails@boum.org>???
>>>>> server2:/home/paul/Downloads# LANG=C gpg --keyid-format long --verify
>>>>> tails-i386-0.22.1.iso.sig tails-i386-0.22.1.iso
>>>>> gpg: Signature made Sun Feb 2 12:00:06 2014 CET
>>>>> gpg:        using RSA key 1202821CBE2CD9C1
>>>>> gpg: Good signature from "Tails developers (signing key) <tails@boum.org>"
>>>>> gpg:         aka "T(A)ILS developers (signing key)
>>>>> <amnesia@boum.org>"
>>>>> gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
>>>>> gpg:     There is no indication that the signature belongs to the
>>>>> owner.
>>>>> Primary key fingerprint: 0D24 B36A A9A2 A651 7878 7645 1202 821C BE2C D9C1
>>>>> --------
>>>>>
>>>>> Heeft iemand hier een idee wat er mis is? Is dit een blunder in de
>>>>> vertaling of zo?
>>>> Hmm, dat is inderdaad raar. Wat is je default locale? nl_NL.UTF-8?
>>>> Misschien gerelateerd aan character sets? Krijg je die melding ook met
>>>> en_US.UTF-8?
>>>
>>> Ik vind het ook vreemd. Om het reproduceren:
>>> Waar komen tails-i386-0.22.1.iso.sig tails-i386-0.22.1.iso vandaan?
>>
>> Inderdaad, reproduceren zou fijn zijn. Maar wat mij nog meer opvalt is
>> dat de eerste boodschap al te vroeg afgebroken wordt. 
> 
> Je bedoeld dat er geen warning komt?

Nee, ik bedoel dat de eerste boodschap niet AF is.

> Als ik nl_NL.iso-8859-1 gebruik zegt hij inderdaad dat de sig wel goed
> is! Het zit dus niet alleen in de Nederlandse taal.

En als je nl_NL.UTF-8 forceert?

> server2:/home/paul/Downloads# LANG=nl_NL.iso-8859-1 gpg --keyid-format
> long --verify tails-i386-0.22.1.iso.sig tails-i386-0.22.1.iso
> gpg: Ondertekening gemaakt zo 02 feb 2014 12:00:06 CET
> gpg:        RSA sleutel gebruikt 1202821CBE2CD9C1
> gpg: Goede ondertekening van "Tails developers (signing key)
> <tails@boum.org>"
> gpg:         ook bekend als "T(A)ILS developers (signing key)
> <amnesia@boum.org>"
> gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
> gpg:     There is no indication that the signature belongs to the
> owner.
> Vingerafdruk van de primaire sleutel: 0D24 B36A A9A2 A651 7878 7645
> 1202 821C BE2C D9C1

Dit is inderdaad wat je verwacht. De bron van de Nederlandse vertaling
is UTF-8, dus het zou goed moeten werken, maar misschien is er bij de
generatie toch wat mis gegaan. Welke versie van gnupg draai jij lokaal?

Paul
PS reproduceren is nog even niet gelukt want ik heb op dit moment
tijdelijk niet genoeg MB vrij.


Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: