[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: Nieuwe Wheezy-installatie

> Date: Tue, 17 May 2011 18:26:36 +0200
> From: shiems146@kpnplanet.nl
> To: debian-user-dutch@lists.debian.org
> Subject: Re: Nieuwe Wheezy-installatie
>
> Ik schreef:
> > [Bij het verlaten van X] doet zich weer datzelfde verschijnsel voor:
> > het signaal voor de monitor valt direct weg, het groene lampje
> > springt op geel.
>
> Ondertussen heb ik een idee waar het waarschijnlijk mee te maken heeft.
> In Wheezy en Sid is iets veranderd in udev; onder andere is in de root
> een nieuwe directory /run toegevoegd.
> Door een bug in udev verlies je in X het contact met toetsenbord en
> muis.
> Dit is, zo zag ik eens ergens, te verhelpen door /run te verwijderen.
> Maar op een gegeven moment kreeg ook dit weer kwalijke gevolgen.
> Heeft op een of andere manier iets met het programma 'initscripts' te
> maken, dat zorgt voor het opstarten en afsluiten van het systeem.
>
> Kortom, op een later tijdstip de installatie van Wheezy nog maar eens
> overdoen, dan zal het wel goedkomen. Tenslotte heet dit ook 'Testing'.
> Ondertussen pruttel ik vrolijk verder op Stable. :-)
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-dutch-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
>

Op dit moment gebruik ik sid. Een tijdje terug had ik ook problemen met de installatie van sid op een laptop (fresh install). Ik heb opgestart van een live cd, heb mijn hdd gemount. Het mounten lukte niet (waarom weet ik niet meer juist). De oplossing was om boot optie aan te passen van single user mode (hdd laten mounten als rw) en /run verwijderen. Derna werkte toetsenbord en muis weer. De laptop doet het nog steeds zeer goed.

Reply to: