[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: bonding met bridge en dhcpOn Mon, May 16, 2011 at 08:39:44PM +0200, Jelle de Jong wrote:
> Hallo allemaal,
> 
> Ik loop tegen een probleem aan dat volgens mij een simpele truck heeft
> maar ik zie het niet zo snel.
> 
> Mijn br0 krijgt geen IP. tcpdump geeft mij de info dat op br0 wel de
> request worden verstuurd maar deze niet over bond0 naar buiten gaan.


Ik kan mij een toepassing voorstellen voor de gewenste configuratie
en zie dus wel de uitdaging.

Ik heb geen ervaring met bonding van fysieke N.I.C.s tot 1 logische NIC,
het lukt mij om een voorstelling te maken hoe een bond werkt[0].

Boven op bond0 een br0 defineren, zie ik ook nog wel zitten.

Het stuk waar ik afhaak, is wat voor een ethernetpacket de DHCPclient
moet aanmaken en welke fysieke interface(s??) dat op de kabel moet zetten.


En nu ik beter over 'bond' aan het nadenken ben, vraag ik mij af, 
of een bond een ethernetboardcast kan doen ...Voor dat ik dit E-mailtje daadwerkelijk ging beantwoorden
was het idee om met verschillende DHCP clients te gaan spelen.

Daarna was er even het idee om met 1 fysiek NIC de DHCP server te raadplegen,
die gegevens bewaren, dan bond0 bouwen en die in br0 stoppen.

Dat zie ik nog wel werken, maar vervolgens virtuele hosts aan br0 toevoegen,
zie ik het kapot gaan op "een bond die een ethernetboardcast moet doen"

Mijn inschatting[1] is dat een bond prima werkt voor INKOMEND verkeer,
er is dan geen ethernetnetboardcast (zoals in "ARP Who has") nodig is.
ARP replies zijn unicast.

Daarmee zou mijn toepassing, een krachtige _fysieke_ computer met meerdere
NICs die meerdere _virtuele_ computers "host", onmogelijk worden.

Wat ik zou proberen, is bond0 weglaten en verder vertrouwen op de netwerkswitch.
Het eerste (en meeste) netwerk verkeer zal over 1 NIC gaan.
Bij een zwaardere netwerk last, zal de "overstroom" naar de volgende NIC gaan.
Althans, dat is het idee ...Samengevat: Een simpele truck zal ook gebouwd moeten, truuks zijn welkom.


Groeten Geert Stappers

[0] inmiddels alleen maar voor inkomend verkeer.
[1] inderdaad 'inschatting', geen onderzoek, geen ervaring.

-- 
> And is there a policy on top-posting vs. bottom-posting?
Yes.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: