[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Fwd: multimedia probleemOp 09-03-11 22:22, Frank schreef:
> Op woensdag 09-03-2011 om 14:07 uur [tijdzone +0100], schreef Paul van
> der Vlis:
>> Op 09-03-11 12:37, Frank Voncken schreef:
>>
>> >> Een manier is misschien om flashplugin-nonfree daar te purgen en opnieuw
>> >> te installeren, en dan te kijken naar welke tar.gz er gedownload wordt.
>> >> De 64-bits plugin die er bij Debian gedownload wordt heet:
>> >> flashplayer10_2_p3_64bit_linux_111710.tar.gz
>> >> Dus daar is aan de naam duidelijk te zien dat het 64-bits is.
>> > 
>> > Ik heb 10.3 ipv 10.2. 
>>
>> De tar.gz heeft om duistere redenen een ander versienummer als dat wat
>> je in de browser ziet. Bij mij heet hij in de browser "Shockwave Flash
>> 10.3 d162" terwijl de tar.gz dus bovenvermelde naam heeft.
>>
>> > Kennelijk is het verwijderen van
>> > libflashplayer.so uit map .mozilla/plugins niet voldoende en wordt
>> > opnieuw de nieuwste van Adobe gebruikt. Dat zou kunnen verklaren
>> > waarom libflashplayer zich in de voor iedereen toegankelijke map
>> > .mozilla/plugins bevindt in plaats van /usr/lib/flashplugin-nonfree.
>>
>> Ik weet dat niet goed, ik heb niet eens een map .mozilla/plugins
>> In .mozilla staat alleen een map "extentions" en een map "firefox".
>> Het is echter mogelijk dat dit resten zijn van vroeger.
> 
> Ik geef je een output van "locate *flashplayer*" weer:
> 
> familie@familie-HP-Pavilion-dv7-Notebook-PC
> <mailto:familie@familie-HP-Pavilion-dv7-Notebook-PC>:~$ locate *flashplayer*
> /home/familie/.macromedia/Flash_Player/macromedia.com/support/flashplayer
> /home/familie/.macromedia/Flash_Player/macromedia.com/support/flashplayer/sys
> /home/familie/.macromedia/Flash_Player/macromedia.com/support/flashplayer/sys/#hottraffic.nl
> /home/familie/.macromedia/Flash_Player/macromedia.com/support/flashplayer/sys/#s.nos.nl
> /home/familie/.macromedia/Flash_Player/macromedia.com/support/flashplayer/sys/#s.ytimg.com
> /home/familie/.macromedia/Flash_Player/macromedia.com/support/flashplayer/sys/#vplayer.ilsemedia.nl
> /home/familie/.macromedia/Flash_Player/macromedia.com/support/flashplayer/sys/settings.sol
> /home/familie/.macromedia/Flash_Player/macromedia.com/support/flashplayer/sys/#hottraffic.nl/settings.sol
> /home/familie/.macromedia/Flash_Player/macromedia.com/support/flashplayer/sys/#s.nos.nl/settings.sol
> /home/familie/.macromedia/Flash_Player/macromedia.com/support/flashplayer/sys/#s.ytimg.com/settings.sol
> /home/familie/.macromedia/Flash_Player/macromedia.com/support/flashplayer/sys/#vplayer.ilsemedia.nl/settings.sol
> /home/familie/Downloads/flashplayer10_2_p3_64bit_linux_111710.tar.gz
> /var/cache/apt/archives/flashplayer-mozilla_2%3a10.2.152.27-0.0_amd64.deb
> /var/cache/flashplugin-nonfree/flashplayer10_2_p3_64bit_linux_111710.tar.gz
> 
> Kennelijk heb ik ook dezelfde tar.gz versie als jij. Wel vreemd dat
> libflashplayer.so er niet in staat terwijl die wel in usr/lib staat, zie
> hieronder:
> 
> familie@familie-HP-Pavilion-dv7-Notebook-PC
> <mailto:familie@familie-HP-Pavilion-dv7-Notebook-PC>:/usr/lib/flashplugin-nonfree$
> ls
> libflashplayer.so  pubkey.asc

Had je wel eerst "updatedb" gedaan?  Locate zoekt niet "live".

> Overigens komt die niet meer in map .mozilla/plugins voor, tot mijn
> verbazing. Maar goed. Kan je er iets van zeggen van deze outputs?
> 
>>
>> >> Een andere methode is misschien via "ldd /path/libflashplayer.so"
>> >> Ik zie dan allerlei bestanden in /lib en /usr/lib. En /lib64 is een
>> >> symlink naar /lib, dus in /lib staan 64-bit libraries.
> 
> Ik heb inderdaad /lib64:
> 
> familie@familie-HP-Pavilion-dv7-Notebook-PC
> <mailto:familie@familie-HP-Pavilion-dv7-Notebook-PC>:~$ ldd
> /usr/lib/flashplugin-nonfree/libflashplayer.so
> linux-vdso.so.1 =>  (0x00007fff703e6000)
> libX11.so.6 => /usr/lib/libX11.so.6 (0x00007f0c1ed97000)
> libXext.so.6 => /usr/lib/libXext.so.6 (0x00007f0c1eb85000)
> libXt.so.6 => /usr/lib/libXt.so.6 (0x00007f0c1e920000)
> libfreetype.so.6 => /usr/lib/libfreetype.so.6 (0x00007f0c1e698000)
> libfontconfig.so.1 => /usr/lib/libfontconfig.so.1 (0x00007f0c1e463000)
> libpthread.so.0 => /lib/libpthread.so.0 (0x00007f0c1e246000)
> librt.so.1 => /lib/librt.so.1 (0x00007f0c1e03e000)
> libgtk-x11-2.0.so.0 => /usr/lib/libgtk-x11-2.0.so.0 (0x00007f0c1da1d000)
> libgdk-x11-2.0.so.0 => /usr/lib/libgdk-x11-2.0.so.0 (0x00007f0c1d76f000)
> libatk-1.0.so.0 => /usr/lib/libatk-1.0.so.0 (0x00007f0c1d54e000)
> libpangoft2-1.0.so.0 => /usr/lib/libpangoft2-1.0.so.0 (0x00007f0c1d324000)
> libgdk_pixbuf-2.0.so.0 => /usr/lib/libgdk_pixbuf-2.0.so.0
> (0x00007f0c1d107000)
> libpangocairo-1.0.so.0 => /usr/lib/libpangocairo-1.0.so.0
> (0x00007f0c1cefb000)
> libcairo.so.2 => /usr/lib/libcairo.so.2 (0x00007f0c1cc7e000)
> libpango-1.0.so.0 => /usr/lib/libpango-1.0.so.0 (0x00007f0c1ca31000)
> libgobject-2.0.so.0 => /usr/lib/libgobject-2.0.so.0 (0x00007f0c1c7ea000)
> libgmodule-2.0.so.0 => /usr/lib/libgmodule-2.0.so.0 (0x00007f0c1c5e7000)
> libglib-2.0.so.0 => /lib/libglib-2.0.so.0 (0x00007f0c1c30a000)
> libssl3.so => /usr/lib/libssl3.so (0x00007f0c1c0da000)
> libsmime3.so => /usr/lib/libsmime3.so (0x00007f0c1beb4000)
> libnss3.so => /usr/lib/libnss3.so (0x00007f0c1bbb0000)
> libnssutil3.so => /usr/lib/libnssutil3.so (0x00007f0c1b994000)
> libplds4.so => /usr/lib/libplds4.so (0x00007f0c1b791000)
> libplc4.so => /usr/lib/libplc4.so (0x00007f0c1b58c000)
> libnspr4.so => /usr/lib/libnspr4.so (0x00007f0c1b34e000)
> libdl.so.2 => /lib/libdl.so.2 (0x00007f0c1b14a000)
> libm.so.6 => /lib/libm.so.6 (0x00007f0c1aec7000)
> libc.so.6 => /lib/libc.so.6 (0x00007f0c1ab66000)
> /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007f0c1fd6d000)
> libxcb.so.1 => /usr/lib/libxcb.so.1 (0x00007f0c1a94a000)
> libSM.so.6 => /usr/lib/libSM.so.6 (0x00007f0c1a741000)
> libICE.so.6 => /usr/lib/libICE.so.6 (0x00007f0c1a526000)
> libz.so.1 => /usr/lib/libz.so.1 (0x00007f0c1a30f000)
> libexpat.so.1 => /usr/lib/libexpat.so.1 (0x00007f0c1a0e6000)
> libXcomposite.so.1 => /usr/lib/libXcomposite.so.1 (0x00007f0c19ee4000)
> libXdamage.so.1 => /usr/lib/libXdamage.so.1 (0x00007f0c19ce2000)
> libXfixes.so.3 => /usr/lib/libXfixes.so.3 (0x00007f0c19adc000)
> libgio-2.0.so.0 => /usr/lib/libgio-2.0.so.0 (0x00007f0c1982a000)
> libgthread-2.0.so.0 => /usr/lib/libgthread-2.0.so.0 (0x00007f0c19626000)
> libXrender.so.1 => /usr/lib/libXrender.so.1 (0x00007f0c1941b000)
> libXinerama.so.1 => /usr/lib/libXinerama.so.1 (0x00007f0c19219000)
> libXi.so.6 => /usr/lib/libXi.so.6 (0x00007f0c1900a000)
> libXrandr.so.2 => /usr/lib/libXrandr.so.2 (0x00007f0c18e01000)
> libXcursor.so.1 => /usr/lib/libXcursor.so.1 (0x00007f0c18bf7000)
> libpixman-1.so.0 => /usr/lib/libpixman-1.so.0 (0x00007f0c1899e000)
> libpng12.so.0 => /lib/libpng12.so.0 (0x00007f0c18778000)
> libxcb-render-util.so.0 => /usr/lib/libxcb-render-util.so.0
> (0x00007f0c18575000)
> libxcb-render.so.0 => /usr/lib/libxcb-render.so.0 (0x00007f0c1836c000)
> libpcre.so.3 => /lib/libpcre.so.3 (0x00007f0c1813c000)
> libXau.so.6 => /usr/lib/libXau.so.6 (0x00007f0c17f38000)
> libXdmcp.so.6 => /usr/lib/libXdmcp.so.6 (0x00007f0c17d33000)
> libuuid.so.1 => /lib/libuuid.so.1 (0x00007f0c17b2f000)
> libresolv.so.2 => /lib/libresolv.so.2 (0x00007f0c17918000)
> libselinux.so.1 => /lib/libselinux.so.1 (0x00007f0c176fa000)
> 
> En nu? Sorry, ik probeer zo nauwkeurig mogelijk jouw aanwijzingen op te
> volgen, zonder zelf heel precies te weten wat ik aan het doen ben...

Waar ik achter probeerde te komen is of de flashplayer die je in Ubuntu
gebruikt, en die daar goed werkt, ook 64-bits is. Bovenstaande moet je
dus onder Ubuntu doen. Mocht Ubuntu een goed-werkende 64-bits versie
hebben, dan is het misschien een optie om die te gebruiken.

>> > Heb je de nvidea driver van de nvidea website geinstalleerd of die uit
>> >> het Debian nonfree repository? Als ik al de closed source driver zou
>> >> kiezen, dan zou ik die uit het nonfree repository nemen.
>> > 
>> > Ik weet niet of Squeeze standaard komt met nv of nouveau, in ieder
>> > geval is nvidia-driver niet aanwezig. Zoals eerder aangegeven, heb ik
>> > met behulp van Debian wiki, op de "Debian way" de nvidia onder andere
>> > via apt-get geïnstalleerd. Dus niet direct vanaf de nvidia-site.
>>
>> OK, dat zou ik ook doen als ik echt een feature nodig had die alleen de
>> OSS driver biedt.
> 
> Het is niet omdat ik een bepaalde feature nodig zou hebben, ik had
> alleen gehoopt dat de flashproblemen aan het ontbreken van nvidia-driver
> lag. Niet dus. En nu weet ik niet hoe ik het terug kan zetten. Ik heb
> voor mezelf het voornemen om als flash opgelost is, ik het dan pas ga
> proberen om terug te gaan naar de oss-driver, om te kijken of het
> verschil uitmaakt. Is er geen verschil, heel mooi!

OK.

>> > Dit dreigt alles boven mijn pet te groeien. Ik heb nog een beperkte
>> > kennis van linux, ik ben zeker geen ict-er maar sta tegelijkertijd
>> > geheel achter de OSS. Dus ik gebruik met overtuiging Linux en gebruik
>> > al enkele jaren Ubuntu. Een gemakkelijke distro. Maar ik waardeer de
>> > laatste tijd steeds meer het streven van Debian naar een volledig
>> > vrije software (ik ben misschien steeds minder pragmatisch en steeds
>> > meer principieel aan het worden), dus ik wil serieus kennis maken met
>> > Debian. De overstap van gemakkelijke Ubuntu naar de iets lastigere
>> > Debian is toch wel zodanig dat ik tegen de grenzen van mijn kennis van
>> > Linux aanloop. Ik zou graag bij een ervaren Debian-gebruiker in de
>> > buurt langs willen gaan om samen ernaar te kijken (ik neem wat lekkers
>> > mee:-) ). Enfin, we proberen het wellicht nog even "op afstand", in de
>> > hoop dat jullie geduld met mij hebben.
>>
>> Bij Debian wordt er van de beheerder verwacht dat hij een beetje overweg
>> kan met de commandline, maar dat kun je blijkbaar wel.
>>
>> Verder is Debian niet veel moeilijker dan Ubuntu, naar mijn mening.
>>
>> Ik denk dat ook voor een ervaren Debian gebruiker dit een lastig
>> probleem is.
>>
>> Je zou de flashplayer die het goed doet op Ubuntu kunnen proberen onder
>> Debian. Gewoon de .so kopieren.
>>
> 
> Hoe kan ik de Debian-versie van libflashplayer.so vervangen met de
> Ubuntu-versie ervan? Ook al heb ik de map /usr/lib/flashplugin-nonfree
> als root openstaan, het laat zich niet met de eenvoudige knip- en plak
> handeling vervangen.

Ik zou dat op de commandline doen met iets als:

# originele bestand verplaatsen:
mv /usr/lib/flashplugin-nonfree/libflashplayer.so /root/libflashplayer
# kopieren:
cp /path/libflashplayer.so /usr/lib/flashplugin-nonfree/

Maar ook via copy/paste zou het moeten werken, b.v. door het pakket
nautilus-gksu te installeren:
http://packages.debian.org/squeeze/nautilus-gksu

>> (Je zou ook kunnen overwegen Debian 32-bits te gaan draaien, flash
>> levert 32-bits een stuk minder problemen op).
>>
> 
> Ja, dat heb ik ook gehoord. Maar ik wil het niet al te snel opgeven, ook
> omdat in Ubuntu gewoon goed draait in 64bits. Waarom zou het in Debian
> niet kunnen? 

Inderdaad. Het is echter mogelijk dat ze in Ubuntu flash toch 32-bit
draaien.

> Ik had Squeeze in testing status geïnstalleerd, met
> volledige cd. Ik neig er nu weleens toe om de schonere netinstallatie te
> doen, dan is alles teruggedraaid naar het begin, en kan ik nu alleen
> software kiezen die ik nodig heb. Ik verwacht overigens niet dat
> flashproblemen meteen opgelost zouden worden, maar alles bij het begin,
> met een schone lei beginnen, en dan nu stap voor stap naar oplossing
> toewerken.

Kun je doen, maar waarschijnlijk is er niet veel verschil.

Je zou ook, zoals ik al eerder schreef, eens een liveCD kunnen proberen,
tenminste als je laptop een CD-speler heeft.
Tijdens een sessie met zo'n liveCD kun je ook pakketten installeren via
apt-get e.d. Omdat alles in geheugen gebeurd en niet op disk kun je
rustig alles uitproberen, na een reboot is alles weer weg.

Met vriendelijke groet,
Paul van der Vlis.Reply to: