[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Mpeg4 knippen, plakken, streamenOn 11-08-10 11:40, Paul van der Vlis wrote:
>> Deze players zijn gewoon wat .flv bestanden, met bijbehorende HTML en
>> eventueel JavaScript om ze in je site te integreren. Ze worden gewoon
>> onderdeel van je website.
> 
> Aha, bedankt voor de info. Ik heb de GPL versie van Flowplayer nu aan de
> praat en het streamt inderderdaad prima.
> 
> Het omzetten van mp4 naar flv heb ik kunnen doen met:
> ffmpeg -i 02082010.mp4 -ar 44100 -ab 96 -f flv 02082010.flv

Is dat noodzakelijk? Ik vermoed eigenlijk, dat Flash de mp4 zo ook wel kan
afspelen, heb je dat getest?

En verder, maar da's meer een algemene tip, als je transcoding doet met
ffmpeg, dan wordt aangeraden om in ieder geval een video codec op te geven
(met -vcodec), in plaats van op de default voor de gekozen file-container
(FLV) te vertrouwen.

Overigens is het FLV-formaat deprecated, en wordt door Adobe aangeraden om
het (MPEG4-gebaseerde) F4V-formaat te gebruiken, in combinatie met H.264
video.

Zie http://en.wikipedia.org/wiki/Flash_Video#Media_type_support voor meer
informatie.

>> Nja, het zou mogelijk zijn om ze op een javascript-common-achtige manier
>> te packagen en centraal op je server te zetten, maar of dat toegevoegde
>> waarde heeft...
> 
> Het lijkt me security voordelen hebben.

Helaas, noch JW Player noch Flowplayer zijn 'free' volgens de Debian
definitie (of volgens welke definitie dan ook, denk ik), dus in Debian zul
je ze niet tegen gaan komen, maar zelf packagen is natuurlijk altijd een
optie. Het packagen heeft in zichzelf geen security voordelen, maar als
meerdere sites, eventueel verspreid over meerdere machines, gebruik maken
van de players, dan is het updaten wel minder werk.

>>> ( Slechte zaak toch, dat spul wat hier volkomen legaal is niet in Debian
>>> zit omdat het illigaal is in de USA. Niets tegen debian-multimedia, maar
>>> dat is toch een veel minder krachtige organisatie. Als Christian
>>> Marillat ziek is, is er dan security support? Ik ben bang van niet. )
>>
>> Nee, Christian Marillat = Debian Multimedia.
> 
> Dat is een SPoF.

Tja. Ben je dat zelf niet ook? :-)

>> Maar goed, de keuzes van Debian om bepaalde software wel of niet toe te
>> laten mogen duidelijk zijn. x264 heeft mogelijk last van patenten en dat
>> is vooralsnog de reden om het niet in Debian op te nemen. Ubuntu is daar
>> wat minder rigide in.
> 
> Hmm, naar mijn mening zouden we een officiele repository in Nederland
> moeten hebben met packages die voor NL van belang zijn. Met packages die
> elders wellicht niet mogen, maar wellicht ook packages die alleen
> interessant zijn voor Nederland.

Wat voor packages zijn er die in Nederland wel mogen en in andere landen
niet? Verder lijkt dit voorstel me niet handig. Iets zit in Debian of het
zit er niet in, dat is erg duidelijk. Bovendien heeft dat zoveel
technische gevolgen (mbt de autobuilders etc.), dat ik me niet voor kan
stellen dat Debian ooit zoiets gaat doen.

Het staat je natuurlijk vrij om zelf zo'n repository op te zetten... Als
je dat doet, laat het even weten via
http://www.debian-database.org/?s=submit :-)

Groeten,
Martijn.


Attachment: smime.p7s
Description: S/MIME Cryptographic Signature


Reply to: