[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Fatclient via netboot setupOp <Wed, 23 Sep 2009 08:48:19 +0200> schreef Paul van der Vlis <paul@vandervlis.nl> in bericht <[🔎] 4AB9C4B3.8050202@vandervlis.nl>:
> > Is bcfg2 niets voor je?

> Ik lees ook dat het draait op:
> > * AIX, FreeBSD, OpenBSD Mac OS X, OpenSolaris, Solaris * Many
> > GNU/Linux distributions, including Blag, CentOS, Debian, Fedora,
> > Gentoo, gNewSense, Mandriva, openSUSE, Redhat/RHEL, SuSE/SLES, 
> > Trisquel and Ubuntu.
> 
> En dan denk ik zo in eerste instantie: dit is veel te breed. Als ik
> bijvoorbeeld een probleem moet verhelpen met flash dan is dat weer
> anders onder Debian dan onder Ubuntu, laat staan dat het hetzelfde is op
> Gentoo of Mac.

En dan denk ík zo dat ze het systeem door middel van OS-versie aangepaste scripts misschien wel aan de verschillende OS'en en -versies aangepast hebben. Maar misschien heb je wel gelijk.

Voor mijn servertje en drie computers lijkt bcfg2 teveel van het goede.

> Ik sprak zaterdag een systeembeheerder van Milieudefensie, hij vertelde
> dat ze allerlei verschillende beheersystemen getest hadden, maar ze
> uiteindelijk alle niet interessant vonden voor hun grootte (ca. 100
> Linux werkplekken) en gebruiken een systeem om images te kopieren.

Moeten je werkplekken dan niet precies dezelfde hardware en configuratie hebben? De kracht van bcfg2 schijnt te zijn dat je door middel van scripts maatoplossingen kunt maken.

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: