[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: aptitudes nye pdiff er langsomtOn Sat, Sep 09, 2006 at 10:59:57PM +0200, Adam Sjøgren wrote:
> 
> >> Talte du bytes for at se om det forholdt sig sådan efter den måned,
> >> eller føltes det bare langsommere (måske fordi der kom så mange
> >> linier på skærmen)?
> 
> > Der /er/ langsommere. Jeg vil tro [... snip ...]
> 
> Talte du eller talte du ikke?

Jeg vil tillade mig, at bakke op om at det /er/ langsommere.
Jeg har ikke taget tid, men det er markant langsommere med det nye system.

-- 
Søren O.

"Oh, bother" said the Borg, "we've assimilated Pooh".Reply to: