[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: aptitudes nye pdiff er langsomtOn Sun, 10 Sep 2006 15:03:52 +0200 Søren Boll Overgaard wrote:

> On Sat, Sep 09, 2006 at 10:59:57PM +0200, Adam Sjøgren wrote:
> > 
> > >> Talte du bytes for at se om det forholdt sig sådan efter den
> > >> måned, eller føltes det bare langsommere (måske fordi der kom så
> > >> mange linier på skærmen)?
> > 
> > > Der /er/ langsommere. Jeg vil tro [... snip ...]
> > 
> > Talte du eller talte du ikke?
> 
> Jeg vil tillade mig, at bakke op om at det /er/ langsommere.
> Jeg har ikke taget tid, men det er markant langsommere med det nye
> system.

Det nye system, pdidff, er en gevinst ved hyppige opdateringer over
langsomme linjer -eksempelvis testing eller unstable opdateret dagligt
via Internet.

Det er langsommere ved sjældnere opdateringer, eller via hurtige linjer.

Dette nævnes bl.a. i changelog for nyeste udgave af debmirror. - Jonas

-- 
* Jonas Smedegaard - idealist og Internet-arkitekt
* Tlf.: +45 40843136  Website: http://dr.jones.dk/

 - Enden er nær: http://www.shibumi.org/eoti.htm

Attachment: pgpr8HFr_yGB1.pgp
Description: PGP signature


Reply to: