[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Hvorfor bliver apt-get ved med at ville opgradere de pakker?Henrik Christian Grove <grove@sslug.dk> writes:

>> Ja, som dit system ser ud nu. Har man først opgraderet en pakke ud
>> over hvad prioriteterne siger, så skal man holde tungen lige i munden
>> og læse manualen. Ved første øjekast virker det noget kontraintuitivt.
>
> Ved nærmere eftertanke tror jeg ikke det er så mærkeligt endda.

Der er mange der har oplevet hvad du har oplevet. Deriblandt mig
selv. Når man først har læst sig blind på den del at apt_preferences
og tænkt det langsomt igennem så er det ikke så mærkeligt. Men indtil
da...

Jeg tror man kunne holde et helt sslug-foredrag om apt_preferences. 

>> Øhhh, rækkefølgen i sources.list har da ingen betydning. 
>
> Det synes jeg ellers jeg har læst et sted.

Der hvor rækkefølgen har betydning det er at apt-get nok prøver at
hente en pakke fra den første source der har den ønskede version
tilgængelig.

Hvis du har testing og unstable i din sources.list i denne rækkefølge
og instllere en pakke der er i både testing og unstable med samme
versionsnummer så vil den blive hentet fra testing.

Derfor kan apt_preferences heller ikke bruges til at vælge et mirror
fra for et andet. Det bruges kun til at finde ud af hvilken version
der skal installeres ikke hvor den skal installeres fra.

>> echo ogle hold | dpkg --set-selections
>
> Men vil den så ikke blive ved med at stå som 'held back' når jeg
> `apt-get upgrade`'r? (Det er vist et rent æstetisk spørgsmål, hvad der
> så er at foretrække.)

Jo.

> (Jeg troede apt-get var en frontend - altså til dpkg.)

apt-get har vidst altid været ment som en mellemløsning der skulle
hente pakker og løse afhængigheder. Aldrig som et værktøj der skulle
bruges. Dertil burde man bruge dselect eller noget andet på det nivo.

Ud over en pæn brugergrænseflade skulle disse programmer så også
tilbyde en let måde at skifte pakkes status på (til for eksempel hold)
og kende til Recommends- og Suggests-pakkerelationerne som apt-get
bare ignorerer.

> PS: Peter, var det ikke dig der lærte mig hvordan man satte Gnus op til
> kun at bruge listens adresse når man laver et followup?

Jo, nu har jeg også sat det op på denne liste. 

Den metode jeg kender kræver dog at man sætter det op i hånden
gnus-folder for folder. Og det har jeg ikke fået gjort for denne
folder.

-- 
 Peter Makholm   |       Emacs is the only modern general-purpose
 peter@makholm.net |        operating system that doesn't multitask
 http://hacking.dk |                           Reply to: