[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Algú vol col·laborar en aquest projecte?Hola Ernest

> No només ha fet els suggeriments més útils, sinó que és l'únic
> que ha fet suggeriments!

Algunes de les propostes que planteja en Leo podrien ser útils si
encaixen amb els objectius d'en Joan (és ell qui té la darrera
paraula sobre la seva utilitat).

Per altra banda, que a la llista no hagin arribat més comentaris
sobre el projecte d'en Joan no vol dir que no els hagi rebut en
privat. Jo vaig considerar que era millor fer-los així.

Salut,
Alex

--
  ⢀⣴⠾⠻⢶⣦⠀
  ⣾⠁⢠⠒⠀⣿⡁   Alex Muntada <alexm@debian.org>
  ⢿⡄⠘⠷⠚⠋   Debian Developer 🍥 log.alexm.org
  ⠈⠳⣄⠀⠀⠀⠀

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: