[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: AccentsDoncs tens rao, a l'xterm els accents si que van be. Pero a la resta
d'aplicacions que faig servir, gnome-terminal, firefox, evolution,
libreoffice, etc etc
no van be. Per aixo he instal·lat  Xfce4 que crec, que no es un fork de
gnome2 i pensava que podria tenir una solucio. Sembla que anem pel bon
cami, pero ja se m'escapa.
Salutacions
JordiEl dj 04 de 07 de 2019 a les 19:54 +0200, en/na Ernest Adrogué va
escriure:
> 2019-07- 4, 19:18 (+0200); Jordi escriu:
> > 
> > Després de tancar sessió
> > 
> > [...] 
> > KeyPress event, serial 28, synthetic NO, window 0x2e00001,
> >     root 0x1d9, subw 0x0, time 1068673, (136,87), root:(1621,829),
> >     state 0x2000, keycode 0 (keysym 0xe0, agrave), same_screen YES,
> >     XLookupString gives 0 bytes: 
> >     XmbLookupString gives 2 bytes: (c3 a0)
> > "à"    <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<-------------------------------
> > ---
> >     XFilterEvent returns: False
> 
> Llavors, entenc que quan prems la tecla d'accent obert i "a" a la
> finestra de l'xev, el terminal mostra el caràcter "à" correctament,
> però
> en aquest mateix terminal quan prems les mateixes tecles mostra "`a"
> enlloc de "à"?
> 
> Si és així, en un xterm (no el terminal de Gnome o XFCE), també fa el
> mateix o va bé?
> 
> Salut
> 


Reply to: