[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

AccentsBones. en aquesta carta no hi ficare accents, ja que aquest es el
problema que tinc.


El meu ordinador ja fa temps que anava molt justet i volia esperar que
surtis el "Buster" per fer els canvis de maquinari necessaris.

Finalment he canviat la placa, el processador, memoria i targeta
grafica abans per aixi poder resoldre els problemes que puguin sortir
durant els canvis.

Despres em vaig passar a Stretch 64 bits amb una instal·lacio "bruta"
partint de Stretch 32 bits --error !!!-- pero tot plegat es com fregar
el terra sense haver escombrat abans. Com tinc copies de seguretat de
/etc i /home entre altres coses, vaig decidir fer net i fer la
instal·lacio ben feta i aixi aprofitar per eliminar un mun de
programari inutil. ( amb tot aixo vull referir-me basicament al fil
"debian 10 no", aconsello de tant en tant fer net..). Ara tinc
l'ordinador que em tira de conya pero amb alguna pega que fins que no
surti "Buster" no em preocupara massa.

El problema es el seguent : Primer les lletres accentuades surten be,
pero despres durant el dia es canvien a: `a `e `i `o `u ´a´e´i´o´u
¨a¨e¨i¨o¨u, no se que fer per poder localitzar el problema, ja que com
dic, al principi va be, pero despres no se perque es canvia. Faig
servir el cinnamon i, o sento, els controladors nvidia privatius.

A les pantalles F1, F2 ... els accents surten be, i al cinnamon amb
diferents usuaris malament. Alguna ajuda?

Gracies.

Jordi.


Reply to: