[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: AccentsBones, no hi ha cap diferencia en la sortida de setxkbmap -query entre
la primera sessio i la segona:

setxkbmap -query
rules:      evdev
model:      pc105
layout:     es
variant:    cat
options:    lv3:ralt_switch,terminate:ctrl_alt_bksp

per`o si que m'he quedat sense accents: `a `e

Salutacions
Jordi


El dc 03 de 07 de 2019 a les 21:20 +0200, en/na Ernest Adrogué va
escriure:
> 2019-07- 2, 17:07 (+0200); Jordi escriu:
> > El problema es el seguent : Primer les lletres accentuades surten
> > be,
> > pero despres durant el dia es canvien a: `a `e `i `o `u ´a´e´i´o´u
> > ¨a¨e¨i¨o¨u, no se que fer per poder localitzar el problema, ja que
> > com
> > dic, al principi va be, pero despres no se perque es canvia. Faig
> > servir el cinnamon i, o sento, els controladors nvidia privatius.
> > 
> > A les pantalles F1, F2 ... els accents surten be, i al cinnamon amb
> > diferents usuaris malament. Alguna ajuda?
> 
> Mira la sortida de "setxkbmap -query" o "localectl status" en el
> primer
> login i si canvia quan surts i tornes a entrar.
> 
> Per anar bé, t'hauria de dir layout "es"
> 
> $ setxkbmap -query
> rules:      evdev
> model:      pc105
> layout:     es
> variant:    cat
> options:    ctrl:nocaps,compose:rctrl
> 
> 
> Salut.
> 


Reply to: