[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Accents2019-07- 4, 19:18 (+0200); Jordi escriu:
>
> Després de tancar sessió
> 
> [...] 
> KeyPress event, serial 28, synthetic NO, window 0x2e00001,
>     root 0x1d9, subw 0x0, time 1068673, (136,87), root:(1621,829),
>     state 0x2000, keycode 0 (keysym 0xe0, agrave), same_screen YES,
>     XLookupString gives 0 bytes: 
>     XmbLookupString gives 2 bytes: (c3 a0)
> "à"    <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<----------------------------------
>     XFilterEvent returns: False

Llavors, entenc que quan prems la tecla d'accent obert i "a" a la
finestra de l'xev, el terminal mostra el caràcter "à" correctament, però
en aquest mateix terminal quan prems les mateixes tecles mostra "`a"
enlloc de "à"?

Si és així, en un xterm (no el terminal de Gnome o XFCE), també fa el
mateix o va bé?

Salut


Reply to: