[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Accents

Bones, he configurat i reconfigurat, he instal·lat escriptoris MATE
Xfce4 i sempre es el mateix. Aquí tens la sortida de xev amb dues
pulsacions (accent i "a") , he marcat unes línies que em resulten
curioses. El corrector ortogràfic si que em fica els accents
correctament. El teclat es ps/2.

Gracies.

Reiniciant ordinador :

KeyPress event, serial 28, synthetic NO, window 0x3800001,
    root 0x1d9, subw 0x3800002, time 171829, (57,40), root:(1547,656),
    state 0x0, keycode 34 (keysym 0xfe50, dead_grave), same_screen YES,
    XLookupString gives 1 bytes: (60) "`"
    XmbLookupString gives 0 bytes: 
    XFilterEvent returns: True

KeyRelease event, serial 28, synthetic NO, window 0x3800001,
    root 0x1d9, subw 0x3800002, time 171927, (57,40), root:(1547,656),
    state 0x0, keycode 34 (keysym 0xfe50, dead_grave), same_screen YES,
    XLookupString gives 1 bytes: (60) "`"
    XFilterEvent returns: False

KeyPress event, serial 28, synthetic NO, window 0x3800001,
    root 0x1d9, subw 0x3800002, time 179931, (57,40), root:(1547,656),
    state 0x0, keycode 38 (keysym 0x61, a), same_screen YES,
    XLookupString gives 1 bytes: (61) "a"
    XmbLookupString gives 1 bytes: (61) "a"
    XFilterEvent returns: True

KeyPress event, serial 28, synthetic NO, window 0x3800001,
    root 0x1d9, subw 0x3800002, time 179931, (57,40), root:(1547,656),
    state 0x0, keycode 0 (keysym 0xe0, agrave), same_screen YES,
    XLookupString gives 0 bytes: 
    XmbLookupString gives 2 bytes: (c3 a0) "à"  <<<<<<<<<<<<<<<<-------
---------------------------
    XFilterEvent returns: False

KeyRelease event, serial 28, synthetic NO, window 0x3800001,
    root 0x1d9, subw 0x3800002, time 180032, (57,40), root:(1547,656),
    state 0x0, keycode 38 (keysym 0x61, a), same_screen YES,
    XLookupString gives 1 bytes: (61) "a"
    XFilterEvent returns: False


Després de tancar sessió


KeyPress event, serial 28, synthetic NO, window 0x2e00001,
    root 0x1d9, subw 0x0, time 1066225, (136,87), root:(1621,829),
    state 0x2000, keycode 34 (keysym 0xfe50, dead_grave), same_screen
YES,
    XLookupString gives 1 bytes: (60) "`"
    XmbLookupString gives 0 bytes: 
    XFilterEvent returns: True

KeyRelease event, serial 28, synthetic NO, window 0x2e00001,
    root 0x1d9, subw 0x0, time 1066324, (136,87), root:(1621,829),
    state 0x2000, keycode 34 (keysym 0xfe50, dead_grave), same_screen
YES,
    XLookupString gives 1 bytes: (60) "`"
    XFilterEvent returns: False

KeyPress event, serial 28, synthetic NO, window 0x2e00001,
    root 0x1d9, subw 0x0, time 1068673, (136,87), root:(1621,829),
    state 0x2000, keycode 38 (keysym 0x61, a), same_screen YES,
    XLookupString gives 1 bytes: (61) "a"
    XmbLookupString gives 1 bytes: (61) "a"
    XFilterEvent returns: True

KeyPress event, serial 28, synthetic NO, window 0x2e00001,
    root 0x1d9, subw 0x0, time 1068673, (136,87), root:(1621,829),
    state 0x2000, keycode 0 (keysym 0xe0, agrave), same_screen YES,
    XLookupString gives 0 bytes: 
    XmbLookupString gives 2 bytes: (c3 a0)
"à"    <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<----------------------------------
    XFilterEvent returns: False

KeyRelease event, serial 28, synthetic NO, window 0x2e00001,
    root 0x1d9, subw 0x0, time 1068740, (136,87), root:(1621,829),
    state 0x2000, keycode 38 (keysym 0x61, a), same_screen YES,
    XLookupString gives 1 bytes: (61) "a"
    XFilterEvent returns: False

> I què diu xev quan prems i deixes anar la tecla d'accent obert "`"?
> 
> El símbol adequat per aquesta tecla és dead_grave
> 
> $ xev -event keyboard
> ...
> KeyPress event, serial 28, synthetic NO, window 0x4000001,
>     root 0x4ad, subw 0x0, time 3387497, (325,285), root:(876,721),
>     state 0x0, keycode 34 (keysym 0xfe50, dead_grave), same_screen
> YES,
>     XLookupString gives 1 bytes: (60) "`"
>     XmbLookupString gives 0 bytes: 
>     XFilterEvent returns: True
> 
> KeyRelease event, serial 28, synthetic NO, window 0x4000001,
>     root 0x4ad, subw 0x0, time 3387536, (325,285), root:(876,721),
>     state 0x0, keycode 34 (keysym 0xfe50, dead_grave), same_screen
> YES,
>     XLookupString gives 1 bytes: (60) "`"
>     XFilterEvent returns: False
> 
> 
> Salut
> 


Reply to: