[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: (deb-cat) Patrocinis de l'empresa Mozilla2017-04-18, 21:41 (+0200); Pedro escriu:
> Conclusió: no confiïs en Firefox, no confiïs en Chrome.

Per què no hauria de confiar en Firefox, si tinc el codi font i puc
veure tot el que fa?


Reply to: