[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: (deb-cat) Patrocinis de l'empresa Mozilla__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at this list's archives. Mailing lists service
administrator should fix this.
El 19/04/17 a les 11:04, Ernest Adrogué ha escrit:
> 2017-04-18, 21:41 (+0200); Pedro escriu:
>> Conclusió: no confiïs en Firefox, no confiïs en Chrome.
> 
> Per què no hauria de confiar en Firefox, si tinc el codi font i puc
> veure tot el que fa?
> 

Sobre la frase d'en Pedro, no trobo l'àmbit d'entesos en informàtica una
bona destinació on adreçar-la, doncs seria com dir-li a un farmacèutic
«no confiis en les drogues» quan aquest domina perfectament el seu ús.
Però bé, almenys jo estic parlant de la distribució d'una distribució, i
no pas de mi, d'ell o o de tu personalment.


Reply to: