[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: (deb-cat) Patrocinis de l'empresa Mozilla__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at this list's archives. Mailing lists service
administrator should fix this.

El 17/04/17 a les 16:11, Jordi Mallach ha escrit:
> Hola,
> 
> El dl 17 de 04 de 2017 a les 16:07 +0200, en/na Narcis Garcia va
> escriure:
>> Insisteixo sobre els meus dubtes a l'hora d'avalar M.Firefox com a
>> navegador predeterminat de Debian GNU/Linux, no per si és o no és
>> programari lliure o si és lleial a l'usuari (que és difícil de
>> comprovar), sinó pel tipus de projecte pseudoempresarial.
>>
>> «Mozilla VR» és un projecte relacionat amb la «realitat virtual» (res
>> a
>> veure amb VRML) amb una important inversió de Facebook i empreses de
>> videojocs, totalent incompatible amb GNU/Linux.
>>
>> «Rust» és un llenguatge de programació que porta endavant Mozilla amb
>> el
>> patrocini de Samsung, orientat a facilitar les aplicacions amb un
>> costat-client i un costat-servidor (núvol a ulls de l'usuari).
> 
> Pots explicar quin problema veus?
> 

El problema que veig és que el navegador web és quasi l'aplicació que
més protagonisme té al sistema operatiu, i els interessos del projecte
Mozilla difereixen bastant del projecte Debian. A nivell de
mercadotècnia, el fet que ara a Mozilla interessi que Debian utilitzi la
marca Firefox té relació amb això.

Hi ha altres projectes de navegador web que, a més de ser programari
lliure (FOSS), estan molt més compromesos amb la llibertat tecnològica
de les persones, i casen molt millor amb els interessos d'una comunitat
oberta de tècnics i usuaris adults.

Jo assenyalo els símptomes d'aquest «fet tant subtil» perquè penso que
està molt bé que paquets de Mozilla estiguin als repositoris, però que
vinguin preinstal·lats amb els escriptoris i predeterminats és tant poc
encertat com ho seria el Dropbox per la carpeta de documents.


Reply to: