[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Patrocinis de l'empresa MozillaHola,

El dl 17 de 04 de 2017 a les 16:07 +0200, en/na Narcis Garcia va
escriure:
> Insisteixo sobre els meus dubtes a l'hora d'avalar M.Firefox com a
> navegador predeterminat de Debian GNU/Linux, no per si és o no és
> programari lliure o si és lleial a l'usuari (que és difícil de
> comprovar), sinó pel tipus de projecte pseudoempresarial.
> 
> «Mozilla VR» és un projecte relacionat amb la «realitat virtual» (res
> a
> veure amb VRML) amb una important inversió de Facebook i empreses de
> videojocs, totalent incompatible amb GNU/Linux.
> 
> «Rust» és un llenguatge de programació que porta endavant Mozilla amb
> el
> patrocini de Samsung, orientat a facilitar les aplicacions amb un
> costat-client i un costat-servidor (núvol a ulls de l'usuari).

Pots explicar quin problema veus?

-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/


Reply to: