[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Off-topic sobre libreboot i espionatge (era: Re: Connexió paral.lel vs. USB)Aquests de la OpenPOWER Foundation tenen la colecta molt crua, encara
que estiguin patrocinats per Google.
De fet, tots els ordinadors serien molt més cars si la seva fabricació
fos coherent amb múltiples aspectes ètics, passant pel mineral, pel
comercial, laboral, mediambiental, etc.

Ja que estem en tema, afegeixo el comentari de què M.Thunderbird i
M.Firefox, de forma predeterminada envien contingut de les cartes que
llegim i les pàgines que visitem, per tal de retornar un avís de si són
*fraudulentes* o no.
GNU Icecat és un derivat força recomanable en aquest tema.
https://www.gnu.org/software/gnuzilla/


__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at lists.debian.org archives.
El 28/11/16 a les 22:36, Xavi Drudis Ferran ha escrit:
> El Mon, Nov 28, 2016 at 12:51:06PM +0100, Orestes Mas deia:
>> On 20/11/16 21:30, Xavi Drudis Ferran wrote:
>>> El Sat, Nov 19, 2016 at 10:05:56PM +0100, ilion1250 deia:
>>>> Estic en procès de canviar d'ordinador i em trobo amb alguns problemes (a
>>>> part de la poca oferta d'ordinadors que no portin cap sistema operatiu), es
>>> Sí, i en tot cas n'hi ha un munt que porten un sistema operatiu amb
>>> servidor web, etc. per al control remot per sota del sistema operatiu
>>> i que no pots substituir. :(
>>>
>>>
>>> https://libreboot.org/faq/#intel
>>>
>> Això d'Intel/AMD és una solemne merda ben grossa. Vull dir: tots som més o
>> menys conscients que ens espien i monitoritzen constantment, però llegir-ho
>> negre sobre blanc és força impactant.
>>
>> Ho sento. Quan ho he llegit, m'he hagut d'esbravar.
>>
>> Orestes.
>>
> 
> Bé, per a qui s'ho pugui permetre (l'opció més cara és un ordinador
> complet per 22450 USD, i encara amb alguna funcionalitat que necessiti
> blobs, crec, per a accelerar video), hi ha ofertes en "micro"mecenatge de
> sistemes millors.  No tinc clara la viabilitat comercial, vist l'estat
> de la campanya, però el maquinari sembla maco.
> 
> https://www.crowdsupply.com/raptor-computing-systems/talos-secure-workstation
> 
> És rellevant el missatge 10 (Update 10) . 
> 
> https://www.crowdsupply.com/raptor-computing-systems/talos-secure-workstation/updates/a-word-on-lockdown
> 
> 


Reply to: