[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Fwd: Re: [OT] Re: Puc rebre però no enviar mails amb Evolution...
---------- Forwarded message ----------
From: "Brad Gibbons" <kalamadea42@gmail.com>
Date: Mar 22, 2016 4:20 AM
Subject: Re: [OT] Re: Puc rebre però no enviar mails amb Evolution...
To: "Adrià" <adria@fsfe.org>
Cc:

Hola Rita,

Se m'ha ocorregut alguna cosa:

Has dit anteriorment que el servidor SMTP està configurat com l'adreça rita(a)mindifi.com, no?

Doncs, jo estic estadounidenç, i em sembla que a nosaltres semblaria molt suspicios que alguna persona pogués "(a)" en lloc de "@."

El meu consell és que t'assegurès de que sempre utilitzeu l'arroba mateixa. Tindràs que estar utilitzant l'UTF-8 al teu sistema, i si de veres és l'assumpte que proposo, al futur tinguis molta cuidada de utilitzar la tecla "compose," o si no, configureu els teus modes d'entrada perquè és resol "(a)" a "@" de forma automàtica.

Em diguis si l'he acertat, oi? I a més, demano que em correguis els errors verbals de català que seguríssim cometo!

Moltes Gràcies,

En Brad

On Mar 22, 2016 2:52 AM, "Adrià" <adria@fsfe.org> wrote:
>
> On Mon, Mar 21, 2016 at 10:38:45PM +0100, rita wrote:
> > La configuració de l'Evolution, doncs, sembla que ara està bé. Quina
> > ilu! Gràcies! Però...hi ha manera de sortir de la llista d'SPAM? Com hi
> > ha programilles per a tot...Molt dummie-friendly hauria de ser ;)
>
> Cada proveïdor de llistes negres funciona d'una forma diferent, i
> correspon al propietari de la (a Comunitel/Vodafone) sol·licitar-ne
> l'exclusió.
> A la pàgina hi ha més detalls però el meu consell és que no t'hi
> molestis. Al cap i a la fi, són més aviat tràmits administratius que
> han de fer les dues empreses i de vegades pretenen fer passar per
> caixa.
>
> > I el Comunitel aquest de Vodafone d'on deu sortir? Entenc que és el
> > responsable de l'SPAM i no la plantilla pirata? Estic
> > descolocada...Creieu que puc arribar a trobar i entendre què ha passat i
> > quina ha estat la repercussió?
>
> Si no saps d'on ha sortit Comunitel/Vodafone, segurament és perquè es
> tracta de la connexió del lloc on estàs, i tractant-se d'aquest
> proveïdor i d'una IP estàtica, segurament sigui de la teva empresa.
>
> No, ells no són responsables de l'spam. Si el proveïdor de les llistes
> negres ha afegit més de 250000 adreces d'un mateixa companyia, el més
> plausible és pensar que no s'ha generat tant spam des d'aquesta
> companyia i que el que han fet ha estat generalitzar i afegir al sac
> tot un grup d'adreces, amb més o menys encert.
>
> La plantilla no té res a veure amb tot això.
>
> La repercussió? a priori cap. Podràs enviar missatges amb tota
> tranquil·litat, però si sospites que algú el pot no haver rebut,
> llavors envia-li des del webmail (quan s'envia un missatge, s'afegeix
> a aquest l'adreça des d'on l'envies, i un filtre antispam al
> destinatari, configurat de forma massa rigorosa, pot tractar-lo com a
> spam).
> --
> Adrià García-Alzórriz
> 0x09494C14
> "With molasses you catch flies, with vinegar you catch nobody."
>                 -- Baltimore City Councilman Dominic DiPietro

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: