[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Puc rebre però no enviar mails amb Evolution...On Mon, Mar 21, 2016 at 08:13:56PM +0100, Adrià wrote:
> Alternatives:
> - Usar el webmail com has fet.
> - Reiniciar el router perquè et doni una altra IP i potser amb una
>   mica de sort no estarà inclosa en llistes negres.
> - Contracta una IP fixa (sí, has de pagar una quota mensual per
>   disposar-ne d'una).

Se m'ha acudit mirar la IP i resulta que sembla estàtica. 

I el motiu pel qual s'ha inclòs a la llista negra és "graciós":
https://www.spamhaus.org/pbl/query/PBL570214

-- 
Adrià García-Alzórriz
0x09494C14
Repartee is something we think of twenty-four hours too late.
		-- Mark Twain

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: