[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[OT] Re: Puc rebre però no enviar mails amb Evolution...On Mon, Mar 21, 2016 at 10:38:45PM +0100, rita wrote:
> La configuració de l'Evolution, doncs, sembla que ara està bé. Quina
> ilu! Gràcies! Però...hi ha manera de sortir de la llista d'SPAM? Com hi
> ha programilles per a tot...Molt dummie-friendly hauria de ser ;)

Cada proveïdor de llistes negres funciona d'una forma diferent, i
correspon al propietari de la (a Comunitel/Vodafone) sol·licitar-ne
l'exclusió. 
A la pàgina hi ha més detalls però el meu consell és que no t'hi
molestis. Al cap i a la fi, són més aviat tràmits administratius que
han de fer les dues empreses i de vegades pretenen fer passar per
caixa.

> I el Comunitel aquest de Vodafone d'on deu sortir? Entenc que és el
> responsable de l'SPAM i no la plantilla pirata? Estic
> descolocada...Creieu que puc arribar a trobar i entendre què ha passat i
> quina ha estat la repercussió? 

Si no saps d'on ha sortit Comunitel/Vodafone, segurament és perquè es
tracta de la connexió del lloc on estàs, i tractant-se d'aquest
proveïdor i d'una IP estàtica, segurament sigui de la teva empresa.

No, ells no són responsables de l'spam. Si el proveïdor de les llistes
negres ha afegit més de 250000 adreces d'un mateixa companyia, el més 
plausible és pensar que no s'ha generat tant spam des d'aquesta
companyia i que el que han fet ha estat generalitzar i afegir al sac
tot un grup d'adreces, amb més o menys encert.

La plantilla no té res a veure amb tot això.

La repercussió? a priori cap. Podràs enviar missatges amb tota
tranquil·litat, però si sospites que algú el pot no haver rebut,
llavors envia-li des del webmail (quan s'envia un missatge, s'afegeix
a aquest l'adreça des d'on l'envies, i un filtre antispam al
destinatari, configurat de forma massa rigorosa, pot tractar-lo com a
spam).
-- 
Adrià García-Alzórriz
0x09494C14
"With molasses you catch flies, with vinegar you catch nobody."
		-- Baltimore City Councilman Dominic DiPietro

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: