[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Puc rebre però no enviar mails amb Evolution...On Mon, Mar 21, 2016 at 09:12:46PM +0100, rita wrote:
> Provant, provant! Si rebeu aquest mail (des de Evolution)... vol dir que
> ja no sóc a la llista d'SPAMERS? 

No, vol dir que el teu servidor de correu ha acceptat el teu missatge.

> 
> No he entès això graciós de perquè sóc a la llista però sé que hi sóc
> per la plantilla pirata...Puc saber si he perjudicat algú?...Quin mal
> rotllo...

Realment no és graciós sinó més aviat vergonyós, perquè uns han
bloquejat un rang d'adreces enorme (/14 = més de 250000) i els altres
no sembla que tinguin intenció de fer les gestions per tenir-ne cura i
fer-ne un seguiment. I és l'usuari qui n'acaba pagant les
conseqüències.

Però no, la plantilla no té res a veure, perquè la incidència que
plantejaves prové de l'adreça de Comunitel (Vodafone) i que el correu
de sortida a l'Evolution no estava ben configurat.

> 
> Si rebeu aquest mail, doncs, efectivament s'havia d'habilitar la casella
> de la autenticació SMTP. He anat al link i explicaven com fer-ho a la
> tercera pregunta: "How do I turn on SMTP Authentication?
> https://www.spamhaus.org/faq/section/Spamhaus%20PBL#197
> 
> Aviam si arriba bé! :)

Doncs sí:
https://lists.debian.org/debian-user-catalan/2016/03/msg00107.html

Perfecte!

-- 
Adrià García-Alzórriz
0x09494C14
Cualquier problema sencillo se puede convertir en insoluble si se
celebran suficientes reuniones para discutirlo.
		-- Regla de Mitchell. 

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: