[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Usuaris de Samba 
Hola:

A vore si algú que sàpiga de samba pot fer una mirada al smb.conf seguent.

Correspon a una màquina que és vol que sigui un servidor d'arxius amb uns 100
usuaris diferents, cadascú té la seva carpeta, estem provant amb diferent
grup i tots els usuaris tenen smbpassword.

Volem que cada usuari nomes pugui accedir a la seva carpeta, des d'una estació
linux o win.

Però no acaba de funcionar. Si un usuari entra amb linux, i  a la linea d'entrada
del Konqueror posem:
smb://pirat/usuari1             (pirat nom del servidor)

demana el usuari i el pswd, si es correcte mostra el que hi ha a la
carpeta /home/usuari1 i queda a la linea:

smb://usuari1@pirat /usuari1

Pero si ara canvies el 1 per un 2 entres a l'usuari2,...
pots mirar i esborrar el que et doni la gana!

Resumint tens accés a :

smb://usuari1@pirat/usuari_qualsevol_que_existeixi    

sense paswd.

He probat amb windows i passa el mateix.

Al ser els noms d'usuari trets del cognoms la cosa no és útil.

No cal dir que hem probat variacions dins el smb.conf i reiniciat el dimoni
samba.

Si algú veu alguna cosa i ens ho diu estarem agraïts.

**************************
usuari3@pirat:~$ cat /etc/samba/smb.conf

[global]
        workgroup = PENYA
        server string = %h servr (Samba %v)
        update encrypted = Yes
        obey pam restrictions = Yes
        passdb backend = tdbsam
        passwd program = /usr/bin/passwd %u
        passwd chat = *Enter\snew\sUNIX\spassword:* %n\n
*Retype\snew\sUNIX\spassword:* %n\n *password\supdated\ssuccessfully* .
        syslog = 0
        log file = /var/log/samba/log.%m
        max log size = 1000
        dns proxy = No
        ldap ssl = no
        panic action = "" %d
        invalid users = root
        security = user
[homes]
        comment = Home Directories
        read _only_ = No
        create mask = 0700
        directory mask = 0700
        browseable = No
        public = No
**********************************************

Gràcies


Xarx

--
__________________________________________________________
Això funciona amb Linux  (Usuari enregistrat n. 92028)
Debian Etch
Kernel 2.6.17.13
_________________________________________________________


Reply to: