[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Usuaris de SambaA Dimarts 19 Setembre 2006 22:14, Xarx D va escriure:
>  create mask = 0700
>         directory mask = 0700
Vols dir que està bé això?Reply to: