[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Usuaris de SambaJo no se molt de samba, pero, ¿potser tindries que tindre sobre les carpetes de cada usuari el permis de write tan sols activay per l'usuari (i no per el grup i altres)?
Els permisos de linux estam per damunt dels samba.

Salutacions.

Xarx D wrote:

Hola:

A vore si algú que sàpiga de samba pot fer una mirada al smb.conf seguent.

Correspon a una màquina que és vol que sigui un servidor d'arxius amb uns 100
usuaris diferents, cadascú té la seva carpeta, estem provant amb diferent
grup i tots els usuaris tenen smbpassword.

Volem que cada usuari nomes pugui accedir a la seva carpeta, des d'una estació
linux o win.

Però no acaba de funcionar. Si un usuari entra amb linux, i a la linea d'entrada
del Konqueror posem:
smb://pirat/usuari1       (pirat nom del servidor)

demana el usuari i el pswd, si es correcte mostra el que hi ha a la
carpeta /home/usuari1 i queda a la linea:

smb://usuari1@pirat /usuari1

Pero si ara canvies el 1 per un 2 entres a l'usuari2,...
pots mirar i esborrar el que et doni la gana!

Resumint tens accés a :

smb://usuari1@pirat/usuari_qualsevol_que_existeixi
sense paswd.

He probat amb windows i passa el mateix.

Al ser els noms d'usuari trets del cognoms la cosa no és útil.

No cal dir que hem probat variacions dins el smb.conf i reiniciat el dimoni
samba.

Si algú veu alguna cosa i ens ho diu estarem agraïts.

**************************
usuari3@pirat:~$ cat /etc/samba/smb.conf

[global]
    workgroup = PENYA
    server string = %h servr (Samba %v)
    update encrypted = Yes
    obey pam restrictions = Yes
    passdb backend = tdbsam
    passwd program = /usr/bin/passwd %u
    passwd chat = *Enter\snew\sUNIX\spassword:* %n\n
*Retype\snew\sUNIX\spassword:* %n\n *password\supdated\ssuccessfully* .
    syslog = 0
    log file = /var/log/samba/log.%m
    max log size = 1000
    dns proxy = No
    ldap ssl = no
    panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
    invalid users = root
    security = user
[homes]
    comment = Home Directories
    read only = No
    create mask = 0700
    directory mask = 0700
    browseable = No
    public = No
**********************************************

Gràcies


Xarx

--
__________________________________________________________
Això funciona amb Linux (Usuari enregistrat n. 92028)
Debian Etch
Kernel 2.6.17.13 <http://2.6.17.13>
_________________________________________________________
Reply to: