[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Usuaris de SambaJhums... En tots els mails no he vist cap "ls -l" del /home, què tal si poses 
els directoris dels usuaris a 750? Debian, per defecte, permet que els 
directoris de /home siguin llegibles pels demés, si vols que no ho siguin 
posa'ls a 750.

Per altra banda (o no), debian té la mania de fer el /home com a "drwxrwsr-x", 
jo la "s" aquesta li aocstumo a treure, no li acabo de trobar la gràcia... 
Què en sabeu?

El Tuesday 19 September 2006 22:14, Xarx D va escriure:
> Hola:
>
> A vore si algú que sàpiga de samba pot fer una mirada al smb.conf seguent.
>
> Correspon a una màquina que és vol que sigui un servidor d'arxius amb uns
> 100
> usuaris diferents, cadascú té la seva carpeta, estem provant amb diferent
> grup i tots els usuaris tenen smbpassword.
>
> Volem que cada usuari nomes pugui accedir a la seva carpeta, des d'una
> estació
> linux o win.
>
> Però no acaba de funcionar. Si un usuari entra amb linux, i a la linea
> d'entrada
> del Konqueror posem:
> smb://pirat/usuari1       (pirat nom del servidor)
>
> demana el usuari i el pswd, si es correcte mostra el que hi ha a la
> carpeta /home/usuari1 i queda a la linea:
>
> smb://usuari1@pirat/usuari1
>
> Pero si ara canvies el 1 per un 2 entres a l'usuari2,...
> pots mirar i esborrar el que et doni la gana!
>
> Resumint tens accés a :
>
> smb://usuari1@pirat/usuari_qualsevol_que_existeixi
>
> sense paswd.
>
> He probat amb windows i passa el mateix.
>
> Al ser els noms d'usuari trets del cognoms la cosa no és útil.
>
> No cal dir que hem probat variacions dins el smb.conf i reiniciat el dimoni
> samba.
>
> Si algú veu alguna cosa i ens ho diu estarem agraïts.
>
> **************************
> usuari3@pirat:~$ cat /etc/samba/smb.conf
>
> [global]
>     workgroup = PENYA
>     server string = %h servr (Samba %v)
>     update encrypted = Yes
>     obey pam restrictions = Yes
>     passdb backend = tdbsam
>     passwd program = /usr/bin/passwd %u
>     passwd chat = *Enter\snew\sUNIX\spassword:* %n\n
> *Retype\snew\sUNIX\spassword:* %n\n *password\supdated\ssuccessfully* .
>     syslog = 0
>     log file = /var/log/samba/log.%m
>     max log size = 1000
>     dns proxy = No
>     ldap ssl = no
>     panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
>     invalid users = root
>     security = user
> [homes]
>     comment = Home Directories
>     read only = No
>     create mask = 0700
>     directory mask = 0700
>     browseable = No
>     public = No
> **********************************************
>
> Gràcies
>
>
> Xarx

-- 
:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: 
:: Jaume Sabater
:: administrador de sistemes
:: jaume@argus.net

 argus.net TECNOLOGIA CREATIVA 
 "creant en la web des de 1995"

 www.argus.net | tel: 932 92 41 00 | fax: 932 92 42 25 | info@argus.net
 Avgda. Marquès de Comillas, 13 (Poble Espanyol) | 08038 | BarcelonaReply to: