[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

testing o unstable? (ERA: problemes amb k3b)> La transició de la ABI del c++ a la que suposo que fas referència ja fa
> 2 mesos que es va acabar (a la unstable). Jo tenc el k3b i l'amarok
> instal·lats sense cap problema.
> A més, el canvi de la ABI era entre el gcc 3.3 i les superiors (gcc 3.4
> i gcc 4.0)  en principi la incompatibilitat no era a nivell de binaris,
> sinó de llibreries (si no vaig molt errat)
> I sí, en principi les situacions com aquestes no havien de passar ja que
> no es podia pujar una nova versió d'una aplicació fins que totes les
> seves dependències no haguessin estat transicionades, tot i que alguns
> problemes hi va haver.
>
> Que uses una testing? Potser ara hi fan la transició allà...
> M'extranya molt que a la testing hi hagi aquests conflictes, me pensava
> que la tenien més cuidada.

Hi són, hi són. El que he fet és, com em van recomanar, posar unes línies al 
fitxer, creat per mi, /etc/apt/preferences (que no tenia, ho juro), per 
barrejar distribucions: (ho vaig trobar a internet, jo ni idea)

Package: *
Pin: release a=testing
Pin-Priority: 900
Package: *
Pin: release a=unstable
Pin-Priority: 700

D'aquesta manera, he pogut instalar k3b i amarok. El meu dubte ara, és que mai 
he utilitzat una instalació híbrida. Puc tenir problemes estranys amb un 
híbrid d'aquest tipus? És millor això, o utilitzar tots els paquets de la 
mateixa versió? (tots unstable, per exemple). Què tal va la unstable? Fins a 
quin punt és inestable? Ho dic per si la seva estabilitat es pot comparar amb 
distribucions que miren d'estar a la última, tipus Mandriva, Fedora Core o 
Ubuntu. A la unstable passa gaire sovint això que m'ha passat a mi amb k3b i 
amarok?
Segons les respostes, igual faig un dist-upgrade i santes pasqües. Utilitzo 
una pure64, suposo que això no influeix en l'estabilitat de sid... o sí? vull 
dir si pot ser més inestable que la versió a 32 bits...

GràciesReply to: