[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Jo sóc d'Alacant! "Alicante: Núvols dispersos"Ei Xavi!

On Fri, Nov 12, 2004 at 12:35:36PM +0100, Xavier wrote:
> Mmm. Jo sóc geògraf (si, jordi, qui ho diria...), i malgrat que m'ocupi
> d'altres qüestions habitualment, sí que podria mirar de cercar
> asserorament per la qüestió.
> 
> Una altra cosa és que crec que _només_ s'haurien de  traduir els topònims
> dels llocs de parla catalana... Diguéssim que quan vam tractar la qüestió
> a classe, la professora opinava que traduïr per exemple els topònims
> castellans  era de tant mal gust comel trobar-se 'Sardañola' enlloc de
> 'Cerdanyola'... Igual el criteri estàndard de l'IEC/Termcat/Softcatalà
> és un altre, igual són manies nostres de geògrafs, però ho havia de dir
> :)

Aquest debat és interessant.

En general, hi estic d'acord.

Alguns dubtes:
New York o Nova York (al ser New una paraula traduïble)
Cape Town? Foo Island?
I el que no són ciutats: estats, continents, zones concretes (oceà
atlàntic, etc)? El rotllo és que moles cadenes originals són els noms
dels llocs en la seua forma anglesa, no el nom original. Què fem en
aquest cas?

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: