[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Jo sóc d'Alacant! "Alicante: Núvols dispersos"* thus spake Jordi Mallach:

> Aquest debat és interessant.
> 
> En general, hi estic d'acord.
> 
> Alguns dubtes:
> New York o Nova York (al ser New una paraula traduïble)
> Cape Town? Foo Island?
> I el que no són ciutats: estats, continents, zones concretes (oceà
> atlàntic, etc)? El rotllo és que moles cadenes originals són els noms
> dels llocs en la seua forma anglesa, no el nom original. Què fem en
> aquest cas?

Que jo sàpiga, sempre que he sentit aquesta discussió la conclusió
ha sigut que no hi ha una norma establerta, sinó que simplement es
segueix el costum. Fins i tot, si t'hi fixes, en alguns casos
s'utilitza l'article el/la i en altres no, sense cap raó que ho
justifiqui (e.g. "la Xina" és normal, en canvi mai he sentit "la
França").

Per tant, suposo que va a gustos: si vols dir Newfoundland o bé
Terranova, però les dues són correctes.

-- 
ernest

That's all you need tae dae in life. Just be yourself, he'd tell me.
It was the most difficult, challenging thing anybody ever asked of me.
--Irvine Welsh, Glue.Reply to: